Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jul 2019 18:09 

Tool Flood4Cast kan wateroverlast voorspellen


Rekenmodel waaraan VITO heeft meegewerkt, geeft de hulpdiensten informatie die nodig is om beter te anticiperen op mogelijke overstromingsscenario’s.

Uren van tevoren kunnen voorspellen wanneer een stedelijk gebied, zoals Antwerpen, dreigt te overstromen. Lang is dat een droom geweest, maar dankzij het project ‘proactive flooding prediction’ kunnen hulpdiensten op voorhand tot op het niveau van een straat voorspellen waar en wanneer wateroverlast kan optreden. Dit project is een samenwerking tussen VITO, imec City of Things, Hydroscan, Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Water Link.
 
Wateroverlast wordt alsmaar een grotere uitdaging voor de hulpdiensten. Het zou een hele hulp zijn als stormen en hun impact nauwkeuriger zouden kunnen voorspeld worden.
 
Flood4Cast, een rekenmodel waaraan VITO heeft meegewerkt, geeft de hulpdiensten nuttige informatie zodat die beter kan anticiperen op mogelijke overstromingsscenario’s. Zo kunnen de middelen doeltreffender ingezet worden en kan de schade door wateroverlast vermeden of op zijn minst beperkt worden. Het model maakt onder andere gebruik van realtime radarbeelden om de regenwolken te analyseren, aangevuld met realtime data van pluviometers en waterlevel sensoren. De rioleringen worden in kaart gebracht en sensoren in de rioleringen meten in realtime hoeveel water vlot weg kan lopen doorheen de riolering.
 
Het model werd in een eerste fase opgebouwd voor een testgebied dat de Antwerpse deelgemeenten Ekeren/Merksen omvat. De wateroverlast en de overstromingen waar deze gemeenten in het verleden mee hebben afgerekend, maakten van deze regio het ideale testgebied. Zeer zware regenbuien die in juni 2019 de gemeenten teisterden werden dankzij de Flood4Cast zeer goed voorspeld.
 
In dit project waren VITO en het ingenieursbureau Hydroscan verantwoordelijk voor de hydrologische expertise, dit omvatte het opstellen van het rekeninstrument, de data interpretatie inclusief uitbouw van een beperkt sensor meetnet (neerslag en waterpeilen) en werd advies gegeven over de wijze waarop de resultaten kunnen gevisualiseerd worden.

INFO  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer