Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 10:30 

Let op voor rundveeziekte Besnoitiose


Besnoitiose is een minder goed gekende rundveeziekte met een niet onbelangrijke economische impact. De ziekte wordt overgedragen door steekvliegen en muggen en zorgt voor onvruchtbaarheid bij stieren, vermagering van de dieren en afkeuring van karkassen. De laatste decennia lijkt de ziekte aan een opmars bezig in het Middellandse Zeegebied. Recent kwamen ook in ons land twee gevallen aan het licht. Aandachtig zijn voor deze ziekte is dus de boodschap!

Aankoop van dieren vormt het grootste risico voor besnoitiose. Daarom worden sinds eind 2018 in het kader van een Veepeilerproject alle runderen ingevoerd uit risicogebieden (Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en Zwitserland) systematisch onderzocht. In totaal zijn zo al monsters genomen bij 1300 dieren waarvan het merendeel afkomstig was uit Frankrijk. Tot hiertoe bleken twee dieren seropositief te zijn. Het eerste dier was afkomstig uit Frankrijk, het tweede meer recente geval uit Spanje. Bij geen van beide dieren was sprake van klinische symptomen.

In Wallonië werd recent een bedrijf opgevolgd waar twee dieren wél typische klinische symptomen vertoonden. Bij nader onderzoek bleken nog meer dieren op het bedrijf seropositief te zijn.

Wees alert voor besnoitiose!
Een verder verspreiden van deze ziekte in onze contreien is niet uitgesloten. DGZ roept veehouders en dierenartsen dan ook op om aandachtig te zijn en verdachte gevallen te melden. Bij een verdenking kan u in de eerste plaats serologisch bloedonderzoek laten uitvoeren. Is dit positief, dan kan dit bevestigd worden met PCR-onderzoek. Omdat er geen behandeling bestaat en besmette dieren levenslang drager blijven, is het belangrijk om besmette dieren zo snel mogelijk te identificeren en op te ruimen.

Ongeneeslijke ziekte
Besnoitiose wordt veroorzaakt door een parasiet met de naam Besnoita besnoiti. Deze eencellige parasiet wordt overgedragen van het ene rund naar het andere via vectoren zoals muggen en steekvliegen. Ook het hergebruik van injectienaalden kan zorgen voor het overbrengen van de parasiet.

Runderbesnoitiose is in België op dit moment geen wettelijk bestreden ziekte. Maar omdat er geen behandeling bestaat en besmette dieren levenslang drager blijven, is het belangrijk om besmette dieren zo snel mogelijk te identificeren en op te ruimen. Geen gemakkelijke zaak omdat de ziekte in heel wat gevallen zonder symptomen verloopt.

Symptomen die wél meteen aan besnoitiose moeten doen denken, zijn koorts gepaard met zwelling van de kop die verder zal uitbreiden over het lichaam, en bloeduitstortingen op de uier. In de chronische fase ontstaat wat men noemt een “olifantenhuid” (harde gerimpelde huid) en loslating van de huid op sommige plaatsen. Soms kunnen kleine cystjes ter hoogte van de oogbol en neusslijmvliezen waargenomen worden.

Bron: Dr. J-P Alzieu (Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Ariège)
Foto 1: Rund met oedeem ter hoogte van de kop, hals en borststreek

©Ph. Le Nard

Bron: Dr. J-P Alzieu (Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Ariège)

Foto 2 en 3: In de chronische fase van de ziekte ontwikkelt het rund een algemene huidontsteking. De huid wordt hard en dik, het haar valt uit en er ontstaan huidplooien en barsten waarin bacteriën of vliegenlarven zich kunnen vestigen met complicaties tot gevolg.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer