Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jun 2019 11:34 

Vernieuwd Vlaams Parlement start op 18 juni 2019


Op dinsdag 18 juni 2019 leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar. Tijdens deze vergadering worden ook de politieke fracties voor de volgende vijf jaar samengesteld en staat de verkiezing van de voorzitter van het Vlaams Parlement op de agenda.

Tijdelijk voorzitter
 
Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuwe verkozenen voor de eerste keer samen voor de installatie van het Vlaams Parlement. Deze eerste vergadering vindt plaats onder leiding van een tijdelijk voorzitter. Die eer gaat volgens het reglement van het Vlaams Parlement naar het parlementslid met de meeste anciënniteit. Op 18 juni is dat Herman De Croo (Open Vld) met 27,73 dienstjaren. Hij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden die als tijdelijk secretaris optreden: Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang).
 
Geloofsbrieven
 
De installatie van het Vlaams Parlement gebeurt in twee stappen. Het Vlaams Parlement spreekt zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers.
 
Nadien is de vraag aan de orde of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden. Dat is het onderzoek van de geloofsbrieven. Indien er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan ieder parlementslid tijdens de openingszitting vragen een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven samen te stellen. Wanneer dit niet het geval is, keurt de plenaire vergadering onmiddellijk de geloofsbrieven goed.
 
Eedaflegging
 
Vervolgens leggen de verkozen volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden, de volgende eed af: “Ik zweer de Grondwet na te leven”. Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.
 
Samenstelling fracties
 
De volksvertegenwoordigers organiseren zich, met het oog op inhoudelijke en logistieke samenwerking binnen het parlement, in een fractie. Een fractie bestaat uit minstens drie leden. Fracties die bestaan uit ten minste vijf volksvertegenwoordigers, worden “erkende” fracties genoemd en hebben extra voordelen. Zo maken o.m. alleen de voorzitters van de erkende fracties deel uit van het Uitgebreid Bureau.
 
Na de eedaflegging worden de fracties samengesteld en neemt het Vlaams Parlement daar officieel kennis van. De samenstelling van de fracties geldt voor de volledige legislatuur van vijf jaar.
 
Voorzitter
 
Tot slot staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter en een nieuw Bureau geagendeerd. Het Bureau oefent het dagelijks bestuur van het parlement uit. De voorzitter wordt voorgedragen door de fractievoorzitters, die daarbij streven naar een maximaal parlementair draagvlak.
 
De installatievergadering van het Vlaams Parlement vindt plaats op dinsdag 18 juni om 14.30 uur in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement.  Nieuwsflash
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
Vlaamse Regering legt de inhoud van 23 opleidingen vast Lees meer
 
 
Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw Lees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1, 2, 3Lees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer Lees meer
 
 
Commissies in Vlaams Parlement opgericht Lees meer
 
 
Brexit: strategie FIT voor het aantrekken van buitenlandse investeringenLees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer
 
 
'BoerVriendelijk'Lees meer
 
 
Publicatie van de Harmonised Risk Indicators (HRI’s) voor BelgiëLees meer
 
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regioLees meer