Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 15 jun 2019 11:34 

Vernieuwd Vlaams Parlement start op 18 juni 2019


Op dinsdag 18 juni 2019 leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar. Tijdens deze vergadering worden ook de politieke fracties voor de volgende vijf jaar samengesteld en staat de verkiezing van de voorzitter van het Vlaams Parlement op de agenda.

Tijdelijk voorzitter
 
Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuwe verkozenen voor de eerste keer samen voor de installatie van het Vlaams Parlement. Deze eerste vergadering vindt plaats onder leiding van een tijdelijk voorzitter. Die eer gaat volgens het reglement van het Vlaams Parlement naar het parlementslid met de meeste anciënniteit. Op 18 juni is dat Herman De Croo (Open Vld) met 27,73 dienstjaren. Hij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden die als tijdelijk secretaris optreden: Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang).
 
Geloofsbrieven
 
De installatie van het Vlaams Parlement gebeurt in twee stappen. Het Vlaams Parlement spreekt zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers.
 
Nadien is de vraag aan de orde of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden. Dat is het onderzoek van de geloofsbrieven. Indien er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan ieder parlementslid tijdens de openingszitting vragen een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven samen te stellen. Wanneer dit niet het geval is, keurt de plenaire vergadering onmiddellijk de geloofsbrieven goed.
 
Eedaflegging
 
Vervolgens leggen de verkozen volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden, de volgende eed af: “Ik zweer de Grondwet na te leven”. Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.
 
Samenstelling fracties
 
De volksvertegenwoordigers organiseren zich, met het oog op inhoudelijke en logistieke samenwerking binnen het parlement, in een fractie. Een fractie bestaat uit minstens drie leden. Fracties die bestaan uit ten minste vijf volksvertegenwoordigers, worden “erkende” fracties genoemd en hebben extra voordelen. Zo maken o.m. alleen de voorzitters van de erkende fracties deel uit van het Uitgebreid Bureau.
 
Na de eedaflegging worden de fracties samengesteld en neemt het Vlaams Parlement daar officieel kennis van. De samenstelling van de fracties geldt voor de volledige legislatuur van vijf jaar.
 
Voorzitter
 
Tot slot staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter en een nieuw Bureau geagendeerd. Het Bureau oefent het dagelijks bestuur van het parlement uit. De voorzitter wordt voorgedragen door de fractievoorzitters, die daarbij streven naar een maximaal parlementair draagvlak.
 
De installatievergadering van het Vlaams Parlement vindt plaats op dinsdag 18 juni om 14.30 uur in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer