Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 jun 2019 15:33 

Prioriteitennota Visserij 2019-2024


De SALV richt de blik vooruit en maakt naar aanleiding van de komende regeringsvorming zijn aandachtspunten kenbaar voor het visserijbeleid aan de toekomstige beleidsmakers. Deze prioriteitennota biedt inspiratie voor de opmaak van het Vlaamse beleid inzake visserij en van het federale beleid rond leefmilieu en ruimtebeheer in het Belgisch deel van de Noordzee voor de periode 2019-2024.

Bestanden beschikbaar voor download:
Nota (423.8 Kb)

De raad benadrukt dat de visserij sterke troeven heeft die toekomst bieden aan de sector. Duurzaam beheer van de visbestanden maakt vis immers tot een 100% hernieuwbare natuurlijke rijkdom. Bovendien zit de consumptie van vis in de lift. De sector kampt echter met uitdagingen op korte en lange termijn. Die brengen onzekerheid met zich mee en kunnen de investeringsbereidheid bedreigen.
 
Een coherent en motiverend visserijbeleid dat samen met de sector inspeelt op de toekomstkansen is nodig. Zo kan de visserijsector als wezenlijk kenmerk van een Noordzeeland ook in Vlaanderen en België zijn rol blijven spelen. Deze centrale stelling werkt de SALV meer concreet uit door zijn prioriteiten onder zes grote thema’s te bundelen: 
1.    nood aan een toekomstgericht beleidskader;
2.    sociaaleconomisch perspectief;
3.    ruimte;
4.    duurzaamheid;
5.    communicatie en marketing;
6.    onderzoek, beleid en praktijk.
De Prioriteitennota Visserij 2019-2024 wordt ingevoegd in het pakket van de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse Regering 2019-2024 (weldra ook beschikbaar op www.vlaanderen.be).
   Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Droogte-alarm in heel Vlaanderen Lees meer
 
 
Dronken man pikt tractorLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer