Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jun 2019 07:55 

MAP 6: resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma


In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 opgesteld.

Bestanden beschikbaar voor download:
Overwegingsdocument (1209.1 Kb)

Dit mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op vrijdag 24 mei 2019 werd het voorstel van decreet, dat uitvoering geeft aan het zesde mestactieprogramma, bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
Resultaten openbaar onderzoek
 
Het ontwerp-​actieprogramma werd samen met het bijhorende ontwerp-plan-MER van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 onderworpen aan een publieke consultatieronde. Tijdens die periode kon iedereen de teksten digitaal raadplegen en er, via een inspraakformulier op de website van de VLM, opmerkingen op formuleren. Na het openbaar onderzoek, werden de inspraakreacties verwerkt en werd een overwegingsdocument opgesteld. Dit overwegingsdocument bevat naast de resultaten van het openbaar onderzoek ook de aanpassingen van het ontwerp actieprogramma naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Na de publieke consultatieronde werd een definitief mestactieprogramma opgesteld, rekening houdend met de inspraakreacties en met de laatste wijzigingen ten gevolge van de politieke besluitvorming.
 
In totaal ontving de Vlaamse Landmaatschappij 115 adviezen. De adviezen bestonden meestal uit meerdere inspraakreacties over verschillende thema's. In totaal werden een 1.000-tal reacties geformuleerd. De reacties kwamen uit verschillende hoeken: landbouworganisaties, milieuorganisaties, overkoepelende organisaties, burgers, mestverwerkingssector, onderzoeksinstellingen, … 
 
Na het openbaar onderzoek, heeft de VLM de inspraakreacties verwerkt en een overwegingsdocument opgesteld. Dit document bevat in eerste instantie een overzicht van de wijzigingen van het ontwerp-actieprogramma en van het Mestdecreet naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Daarnaast bevatten de adviezen ook een aantal aanbevelingen of onderwerpen die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben, maar wel worden overwogen in de verdere uitwerking van het wetenschappelijk onderzoek, in de werking van de administratie en in eventuele, latere aanpassingen van de mestwetgeving. Ten slotte bevatten de adviezen ook een aantal reacties die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben. Een overzicht van de belangrijkste opmerkingen, kunt u per thema bekijken in het overwegingsdocument:  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer