Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jun 2019 07:55 

MAP 6: resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma


In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 opgesteld.

Bestanden beschikbaar voor download:
Overwegingsdocument (1209.1 Kb)

Dit mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op vrijdag 24 mei 2019 werd het voorstel van decreet, dat uitvoering geeft aan het zesde mestactieprogramma, bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
Resultaten openbaar onderzoek
 
Het ontwerp-​actieprogramma werd samen met het bijhorende ontwerp-plan-MER van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 onderworpen aan een publieke consultatieronde. Tijdens die periode kon iedereen de teksten digitaal raadplegen en er, via een inspraakformulier op de website van de VLM, opmerkingen op formuleren. Na het openbaar onderzoek, werden de inspraakreacties verwerkt en werd een overwegingsdocument opgesteld. Dit overwegingsdocument bevat naast de resultaten van het openbaar onderzoek ook de aanpassingen van het ontwerp actieprogramma naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Na de publieke consultatieronde werd een definitief mestactieprogramma opgesteld, rekening houdend met de inspraakreacties en met de laatste wijzigingen ten gevolge van de politieke besluitvorming.
 
In totaal ontving de Vlaamse Landmaatschappij 115 adviezen. De adviezen bestonden meestal uit meerdere inspraakreacties over verschillende thema's. In totaal werden een 1.000-tal reacties geformuleerd. De reacties kwamen uit verschillende hoeken: landbouworganisaties, milieuorganisaties, overkoepelende organisaties, burgers, mestverwerkingssector, onderzoeksinstellingen, … 
 
Na het openbaar onderzoek, heeft de VLM de inspraakreacties verwerkt en een overwegingsdocument opgesteld. Dit document bevat in eerste instantie een overzicht van de wijzigingen van het ontwerp-actieprogramma en van het Mestdecreet naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Daarnaast bevatten de adviezen ook een aantal aanbevelingen of onderwerpen die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben, maar wel worden overwogen in de verdere uitwerking van het wetenschappelijk onderzoek, in de werking van de administratie en in eventuele, latere aanpassingen van de mestwetgeving. Ten slotte bevatten de adviezen ook een aantal reacties die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben. Een overzicht van de belangrijkste opmerkingen, kunt u per thema bekijken in het overwegingsdocument:  Nieuwsflash
 
Vernieuwd Vlaams Parlement start op 18 juni 2019Lees meer
 
 
Hoe Belgische voedingsbedrijven laten groeien? Lees meer
 
 
Irrigatie met gezuiverd afvalwater ArdoLees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
WECANDANCE en #Boerentrots lanceren farm to table festivalgastronomie Lees meer
 
 
Dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Tips om arbeidsongevallen met bewegende delen te vermijdenLees meer
 
 
Naar een integrale bestuiving en meer biodiversiteit in de teelt van appel en peerLees meer
 
 
Wereldwijde CO2-uitstoot kent snelste groei in 7jaarLees meer
 
 
Spuiwater als kunstmestvervanger Lees meer
 
 
Traceerbaarheid van vrij wild Lees meer
 
 
Tour de France 2019: waar en wanneer te zien in BelgiŽ?Lees meer