Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 24 mei 2019 13:46 

Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden


Samenwerkingsprotocol met Federale Overheid in kader van compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsprotocol goed tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest over de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Het legt afspraken vast over de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest voor de gezamenlijke naleving van de cumulatieregels, vermeld in de Europese Verordening waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden met de interne markt verenigbaar worden verklaard.  Nieuwsflash
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
Vlaamse Regering legt de inhoud van 23 opleidingen vast Lees meer
 
 
Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw Lees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1, 2, 3Lees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer Lees meer
 
 
Commissies in Vlaams Parlement opgericht Lees meer
 
 
Brexit: strategie FIT voor het aantrekken van buitenlandse investeringenLees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer
 
 
'BoerVriendelijk'Lees meer
 
 
Publicatie van de Harmonised Risk Indicators (HRI’s) voor BelgiëLees meer
 
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regioLees meer