Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 apr 2019 16:47 

Algemene Voedselwet: Meer openheid rond goedkeuring van pesticiden en ggo’s


Vandaag gaf het Europees Parlement groen licht aan de nieuwe afspraken die voortaan gelden bij de EU-risicobeoordeling in de voedselketen. Bart Staes, Groen Europarlementslid en fractiewoordvoerder voedselveiligheid, reageert tevreden: “Dit is een grote stap voorwaarts en komt vooral het vertrouwen in de voedselveiligheid ten goede. Immers, alle studies waarop risicobeoordelingen zijn gebaseerd, moeten voortaan publiek gemaakt worden.”

De nieuwe Verordening ‘Transparantie en duurzaamheid van EU-risicobeoordeling in de voedselketen’ verplicht EFSA, het Europees Voedselveiligheidsagentschap, ertoe alle studies openbaar te maken waarop het zich baseert om te oordelen of een bepaalde stof (bijvoorbeeld glyfosaat) al dan niet veilig is.

De goedkeuringsprocedure van pesticiden, genetisch gewijzigde organismen (GGO's) en voedseladditieven, wordt dus transparanter en beter controleerbaar.

Staes: “Het algemeen belang en de gezondheid van mensen is nog altijd belangrijker dan het beschermen van commerciële geheimen van chemische giganten, een argument waar EFSA zich achter wegstak. Het is goed dat deze verordening hier nu korte metten mee maakt. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is absoluut noodzakelijk alvorens pesticiden, GGO's of voedseladditieven veilig verklaard worden. Dat het onderzoek nu publiek gemaakt wordt en iedereen kan nakijken welke testen zijn uitgevoerd komt iedereen ten goede: mensen, dieren, het milieu en de biodiversiteit.”

De nieuwe Verordening komt er als reactie op het Europese burgerinitiatief ‘Stop Glyfosaat’. Dat verzamelde op korte tijd 1,4 miljoen handtekeningen en eiste meer transparantie in de besluitvorming en het goedkeuringsproces bij giftige stoffen. Staes: “De lobby is sterk, maar publieke steun kan ook krachtig zijn. Mensen zijn het achterkamertjesbeleid beu. Ze willen weten wat er in hun voedsel zit en of het veilig is. De enorme druk die het burgerinitiatief legde op de Commissie zorgde er mee voor dat die transparantie nu wet is.”

Nog een opsteker voor de Groenen: het Europese Hof van Justitie oordeelde recent nog in de glyfosaat-zaak, die Bart Staes met drie andere collega's aanspande tegen EFSA, dat EFSA alle studies moet openbaar maken die voorafgaan aan een goedkeuring van een substantie omdat de volksgezondheid primeert op bedrijfsgeheimen en commercieel belang.

Staes: “Bedrijven die een hernieuwde toestemming voor glyfosaat willen, zullen een nieuwe aanvraag moeten indienen voor december 2019. De goedkeuringsprocedure duurt immers drie jaar en de voorlopige toelating van glyfosaat loopt af eind 2022. Gedurende de periode eind 2019 tot eind 2020 kunnen geïnteresseerden toegang krijgen tot alle wetenschappelijke documenten door zich te beroepen op het arrest van het Hof van Justitie van de zaak Staes e.a./EFSA. Daarna komt er bij de inwerkingtreding van de Verordening eind 2020 automatische toegang.”  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer