Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 apr 2019 05:21 

VS grootste leverancier van sojabonen aan Europa


Volgens de nieuwe cijfers waarmee de Europese Commissie vandaag komt, is de invoer van sojabonen uit de VS door de Europese Unie in het huidige verkoopseizoen (juli 2018 tot medio april 2019) met 121 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Met een aandeel van 72 % in de invoer van sojabonen in de EU zijn de Verenigde Staten vandaag de belangrijkste leverancier van Europa. Omgekeerd is Europa de voornaamste bestemming van de uitvoer van sojabonen uit de VS met 22 %, gevolgd door China (18 %) en Mexico (9 %).

Een van de doelstellingen van de gezamenlijke verklaring die voorzitter Juncker en president Trump op 25 juli 2018 zijn overeengekomen, was een uitbreiding van de handel op een aantal domeinen en in verscheidene producten, waaronder sojabonen. De Europese Commissie komt haar belofte na en publiceert regelmatig cijfers over de invoer van sojabonen uit de Verenigde Staten in de EU. Vandaag wordt voor de vijfde keer een geactualiseerd verslag over de handel in sojabonen met de VS gepresenteerd.

Uit het verslag van vandaag blijkt het volgende:

  • vergeleken met de eerste 42 weken van het verkoopseizoen 2017/2018 (juli tot medio april) is de invoer in de EU van sojabonen uit de VS in het huidige verkoopseizoen met 121 % gestegen tot 8 244 594 ton;
  • het aandeel van de VS in de totale invoer van sojabonen in de EU bedraagt nu 72 %, tegenover 36 % in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt de VS ruim vóór Brazilië, met een aandeel van 21 % de op een na grootste leverancier van de EU, gevolgd door Oekraïne (2,3 %), Canada (1,8 %) en Paraguay (0,7 %).

In januari 2019 heeft de Commissie geconcludeerd dat Amerikaanse sojabonen voldoen aan de technische eisen om te worden gebruikt in biobrandstoffen in de EU, wat de voorwaarden schept voor een verdere toename van de uitvoer ervan dankzij meer afzetmogelijkheden in Europa.

De Verenigde Staten zijn ook het belangrijkste land van oorsprong voor de invoer in de EU van landbouwproducten en levensmiddelen in het algemeen. Volgens de laatste cijfers is de waarde van de invoer van landbouwproducten en levensmiddelen uit de VS tussen februari 2018 en januari 2019 met 14 % (€1,5 miljard) gestegen, vooral door de toegenomen invoer van sojabonen, perskoeken van sojabonen en een aantal andere producten.

Achtergrond

De EU importeert ongeveer 14 miljoen ton sojabonen per jaar als bron van eiwitten voor het voederen van dieren zoals kippen, varkens en runderen, en voor de melkproductie. Sojabonen uit de VS zijn dankzij hun concurrerende prijzen immers een zeer aantrekkelijke optie voor Europese importeurs en afnemers van diervoeder.

De gegevens in het vandaag gepubliceerde verslag over sojabonen zijn afkomstig van de waarnemingspost voor de gewassenmarkt (Crops Market Observatory), die door de Europese Commissie in juli 2017 is opgericht om marktgegevens en kortetermijnanalyses te verstrekken en om voor meer transparantie te zorgen.

Meer informatie

Bijlage

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer