Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2019 07:35 

Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis


Op 22 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Vanden Avenne Vrieshuis' goedgekeurd. Het voorgenomen plan (GRUP) is gesitueerd in Buggenhout.

Over deze startnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Vanaf 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019 liggen start- en procesnota ter inzage op volgende adressen:
•ACC, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
o afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel en op de website www.omgevingvlaanderen.be.
Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op dinsdag 14 mei 2019 van 15u tot 19u in de bedrijfssite Vanden Avenne Vrieshuis nv, Hanenstraat 148 in Buggenhout.
Van harte welkom!
Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 juni 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs op bovenstaande adressen of verstuur hem naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
BacteriŽn spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer