Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2019 11:58 

De vlasmarkt


Terwijl het Chinese volkscongres volop aan de gang is en (voor China) zeer matige economische groei-prognoses naar voor schuift (6% à 6,5% groei, zie ook figuur hierna), blijven Brexit en handelsoorlogen van 2019 een “onzeker” jaar maken voor de textiel-industrie. Voor vlas en linnen blijven de onzekerheden zich voorlopig verder positief vertalen, zeker voor de “voorkant” van de waardeketen.

Alhoewel cijfers waar België,  en bij uitbreiding Europa  alléén maar kunnen van  dromen, is 6,5% groei voor  China de laagste groeidoelstelling  in 30 jaar. De op een  na grootste economie ter  wereld heeft last van een  afnemende binnenlandse  en buitenlandse vraag.

De studie, gevraagd door
de CELC, en uitgevoerd  door adviesbureau Gherzi  is grotendeels klaar, maar  staat nog onder embargo.
We hopen hierop in de volgende nummers van Vlasberichten  méér uitvoerig terug te kunnen komen.
Wat we wel reeds kunnen beamen, is dat de officieuze trends, impliciet aangenomen binnen onze industrie, ook expliciet en   cijfermatig door Gherzi werden bevestigd, nl.
• Europa (en in eerste instantie Be, Ne en Fr) vertegenwoordigt  mondiaal 83% van de productie van alle gezwingelde lange  vlasvezels (in tonnage). Andere (kleinere) spelers hierbij zijn  Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Egypte.
• Het spinnen van lange vlasvezel is in hoofdzaak een Chinese  aangelegenheid (75% van de mondiale capaciteit).
Het gepolariseerde mondiale beeld werd hier dus cijfermatig  bevestigd.

Interessant is wel dat Gherzi, naast het in kaart brengen van  de mondiale waardeketen, ook diverse mondiale projecten/   initiatieven in kaart heeft gebracht welke direct of indirect met  vlas en linnen te maken hebben en welke hoog dienen komen  te staan op onze economische “watchlist”. Meer daarover later.
Alhoewel nog niet bevestigd door de inputs van de verzamelaanvraag  wordt voor 2019 een méér-uitzaai verwacht voor de  vlasteelt. Meer bepaald spreekt men reeds (benaderend) van  volgende cijfers voor de groei van het areaal :
• België : +5%
• Frankrijk : +10%

Verkoopsprijzen voor zowel lange vezels als voor korte vezels  blijven zeer goed, gekoppeld aan een versnelde productie over  de eerste 6 maanden van de campagne 2018-2019.
De weekverkoopcijfers van mid maart 2019 voor lange vezels  geven nog steeds zeer goede prijzen te zien. Door een versnelde   productie (zwingelactiviteit) blijven stocks “lange vezels”  uiteraard zeer laag.
Voor korte vezels blijven de verkoopsprijzen goed, maar stijgen  deze niet verder. Bepaalde toepassingen van korte vezels – zoals  voor de papierindustrie – blijven hierdoor verder buiten bereik.
De vlaslemen-situatie wordt nauwlettend opgevolgd en er wordt  versneld gekeken naar nieuwe mogelijke markttoepassingen  op dit front.  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
Bacteriën spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer