Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 mrt 2019 15:06 

Glyfosaat-studies moeten vrijgegeven worden


Glyfosaat, een van de meest gebruikte herbiciden in de Europese Unie, is onder meer bekend van de onkruidverdelger Roundup. ©Thomson Reuters

Het Europees Hof van Justitie verplicht de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid om de studies over de giftigheid en kankerverwekkendheid van de herbicide vrij te geven.
 
In 2017 werd de Europese vergunning voor glyfosaat - het werkzame bestanddeel in onder andere de onkruidverdelger Roundup van de chemiereus Monsanto - met vijf jaar verlengd. De studies die aan de basis van die beslissing lagen werden niet openbaar gemaakt.
 
Meer dan een miljoen Europese burgers spraken toen hun bezorgdheid uit, omdat glyfosaat een van de meest gebruikte herbiciden is in de Europese Unie en Roundup volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 'waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens'.
 
Bij het Europees Hof van Justitie werden twee zaken aangespannen tegen de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Onder meer de groene fractie in het Europees Parlement, waar Bart Staes (Groen) deel van uitmaakt, deed dat. Zij halen nu hun slag thuis, want het Hof besliste donderdag dat EFSA de studies openbaar moet maken omdat de informatie over de invloed op het milieu van hoger openbaar belang is dan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken bedrijven. Dat was EFSA's oorspronkelijke argument om de studies geheim te houden.    Nieuwsflash
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Prijzen stijgen sneller dan in buurlanden: eten en brandstof maken ons leven 2,3% duurder Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer