Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2019 12:45 

Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout


Vanden Avenne Vrieshuis nv is een historisch gegroeid bedrijf in Buggenhout. Het is gespecialiseerd in de opslag van te koelen of in te vriezen producten, tunnelvriezen en ontdooien van goederen, zowel voeding als andere producten.

Het heeft een nauwe samenwerking met Pibe, een onderdeel van het Rode Kruis, dat actief is in het bewaren en bewerken van plasmaderivaten. Op 15 november 2017 werd een planologisch attest afgeleverd aan Vanden Avenne Vrieshuis. Met het op te maken GRUP wordt uitbreiding van de activiteiten mogelijk gemaakt en tegelijk gezorgd voor een betere inpassing in de omgeving en beperking van de impact en hinder. Nu keurt de Vlaamse Regering de opstart goed van het geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’. De bevoegde minister zal de vereiste adviezen inwinnen over deze startnota, de bevolking van de betrokken gemeenten informeren over de inhoud en de bevolking raadplegen.  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer