Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:50 

VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallaties


Op 16 januari 2019 vond er een overleg plaats tussen de VLM Mestbank en Mestverwerkers vzw. VCM kon hierbij aansluiten. Thema van het overleg waren de vaststellingen gedaan bij de bedrijfsdoorlichting van enkele mestverwerkers en de boetes die in november naar aanleiding daarvan uitgeschreven waren.

De VLM-Mestbank evalueert naast de massabalans (tonnages) ook de nutriëntenbalans van mestverwerkingsinstallaties. Ook nutriëntbalansboetes kunnen opgelegd worden aan mestverwerkers. Het mestdecreet voorziet sedert MAP 5, boetes van 5 euro per kg stikstof en per kg fosfaat die niet correct is afgezet. Uit de bedrijfsdoorlichting van enkele bedrijven bleek de nutriëntenbalans niet sluitend, waarbij de foutop de fosfaatbalans het grootst was. De Mestbank heeft op basis hiervan eind vorig jaar een aantal transportboetes in plaats van de hoge nutriëntbalansboetes opgelegd. Fouten in de (fosfaat-)balans waren een gevolg van:

•Hoge waarden aan de inputzijde; dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de veehouder die aan hoge waarden afvoert en de mestverwerker die deze samenstelling aanvaardt;

•Te weinig slib en/of dikke fractie afgezet;

•Afzet van effluent aan te lage waarden;

•Natuurlijke fluctuatie in het systeem; de biologie is immers een natuurlijk systeem;

•Fraude, waarbij een deel van de mest effectief niet verwerkt wordt.

Het is belangrijk dat mestverwerkingsinstallaties waken over zowel de massabalans(tonnages) als de nutriëntenbalans.

De Mestbank evalueert en controleert beide balansen.Het is wenselijk om een richtcijfers te kennen over de te verwachten productie/afzet van dikke fractie (scheidingsrendement) en de productie/afzet van slib. VCM zal hiervoor samen met VLM en de vzw Mestverwerkers cijfermateriaal verzamelen.  Nieuwsflash
 
VerziltingLees meer
 
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer