Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:50 

VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallaties


Op 16 januari 2019 vond er een overleg plaats tussen de VLM Mestbank en Mestverwerkers vzw. VCM kon hierbij aansluiten. Thema van het overleg waren de vaststellingen gedaan bij de bedrijfsdoorlichting van enkele mestverwerkers en de boetes die in november naar aanleiding daarvan uitgeschreven waren.

De VLM-Mestbank evalueert naast de massabalans (tonnages) ook de nutriëntenbalans van mestverwerkingsinstallaties. Ook nutriëntbalansboetes kunnen opgelegd worden aan mestverwerkers. Het mestdecreet voorziet sedert MAP 5, boetes van 5 euro per kg stikstof en per kg fosfaat die niet correct is afgezet. Uit de bedrijfsdoorlichting van enkele bedrijven bleek de nutriëntenbalans niet sluitend, waarbij de foutop de fosfaatbalans het grootst was. De Mestbank heeft op basis hiervan eind vorig jaar een aantal transportboetes in plaats van de hoge nutriëntbalansboetes opgelegd. Fouten in de (fosfaat-)balans waren een gevolg van:

•Hoge waarden aan de inputzijde; dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de veehouder die aan hoge waarden afvoert en de mestverwerker die deze samenstelling aanvaardt;

•Te weinig slib en/of dikke fractie afgezet;

•Afzet van effluent aan te lage waarden;

•Natuurlijke fluctuatie in het systeem; de biologie is immers een natuurlijk systeem;

•Fraude, waarbij een deel van de mest effectief niet verwerkt wordt.

Het is belangrijk dat mestverwerkingsinstallaties waken over zowel de massabalans(tonnages) als de nutriëntenbalans.

De Mestbank evalueert en controleert beide balansen.Het is wenselijk om een richtcijfers te kennen over de te verwachten productie/afzet van dikke fractie (scheidingsrendement) en de productie/afzet van slib. VCM zal hiervoor samen met VLM en de vzw Mestverwerkers cijfermateriaal verzamelen.  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
CoŲrdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaÔs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaÔs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ďt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer