Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:50 

VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallaties


Op 16 januari 2019 vond er een overleg plaats tussen de VLM Mestbank en Mestverwerkers vzw. VCM kon hierbij aansluiten. Thema van het overleg waren de vaststellingen gedaan bij de bedrijfsdoorlichting van enkele mestverwerkers en de boetes die in november naar aanleiding daarvan uitgeschreven waren.

De VLM-Mestbank evalueert naast de massabalans (tonnages) ook de nutriëntenbalans van mestverwerkingsinstallaties. Ook nutriëntbalansboetes kunnen opgelegd worden aan mestverwerkers. Het mestdecreet voorziet sedert MAP 5, boetes van 5 euro per kg stikstof en per kg fosfaat die niet correct is afgezet. Uit de bedrijfsdoorlichting van enkele bedrijven bleek de nutriëntenbalans niet sluitend, waarbij de foutop de fosfaatbalans het grootst was. De Mestbank heeft op basis hiervan eind vorig jaar een aantal transportboetes in plaats van de hoge nutriëntbalansboetes opgelegd. Fouten in de (fosfaat-)balans waren een gevolg van:

•Hoge waarden aan de inputzijde; dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de veehouder die aan hoge waarden afvoert en de mestverwerker die deze samenstelling aanvaardt;

•Te weinig slib en/of dikke fractie afgezet;

•Afzet van effluent aan te lage waarden;

•Natuurlijke fluctuatie in het systeem; de biologie is immers een natuurlijk systeem;

•Fraude, waarbij een deel van de mest effectief niet verwerkt wordt.

Het is belangrijk dat mestverwerkingsinstallaties waken over zowel de massabalans(tonnages) als de nutriëntenbalans.

De Mestbank evalueert en controleert beide balansen.Het is wenselijk om een richtcijfers te kennen over de te verwachten productie/afzet van dikke fractie (scheidingsrendement) en de productie/afzet van slib. VCM zal hiervoor samen met VLM en de vzw Mestverwerkers cijfermateriaal verzamelen.  Nieuwsflash
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
Rundveesector erkend als sector in crisisLees meer
 
 
Historisch watertekortLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer
 
 
Gerechtsexperten voortaan sneller uitbetaald Lees meer