Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 05 feb 2019 17:16 

UNIZO positief over herlancering Kafka-meldpunt voor administratieve vereenvoudiging


UNIZO verwelkomt de herlancering van Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. Dat meldpunt werd op dinsdag 5 februari opnieuw gelanceerd door Minister Philippe De Backer, belast met Administratieve Vereenvoudiging. "We zijn blij dat er gehoor wordt gegeven aan onze blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan", zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Dat dit thema sterk leeft bij ondernemers, blijkt uit de UNIZO-enquête die naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 door ruim 1.500 ondernemers werd beantwoord. Daarin geeft 50% van de ondernemers aan dat administratieve vereenvoudiging één van de domeinen is die te maken hebben met het overheidsbeleid en hen het meeste dwars zit. Nog volgens 29% van de ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden.
Volgens het tweejaarlijks rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 bovendien met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten, is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle ondernemingen).
 
"We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren", aldus Danny Van Assche. "Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers, over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register." Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd. 
 
"We willen zelf alvast concrete input leveren, daarom verzamelt UNIZO momenteel concrete voorbeelden onder de vorm van een 'red tape challenge’. We roepen ondernemers op problemen met administratieve rompslomp te melden via redtape@unizo.be", besluit Danny Van Assche.

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. UNIZO pleit in haar verkiezingsmemorandum voor sectorale vereenvoudigingsinitiatieven, met aandacht voor verdere digitalisering en respect voor het only-once principe. Tegelijk moet een wildgroei aan allerlei nieuwe regels vermeden worden. UNIZO pleit daarom voor de invoering van beleidsmaatregel 'one € in, three € out'. Dit zijn maatregelen die drie keer zoveel kostenreducties opleveren dan dat er kostentoename wordt gecreëerd. Elke euro extra lasten moet dus gecompenseerd worden door minstens drie euro aan vermindering van lasten.  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer