Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jan 2019 09:39 

Nederlandse rundvee- en varkenshouders - Delocalisatie naar Vlaanderen


Op 29 oktober 2018 verscheen op de website Apache.be een artikel met als titel ‘Nederlandse veehouders ontvluchten regelgeving en verhuizen naar België’. Uit het artikel blijkt dat de regelgeving in Vlaanderen een stuk soepeler is dan bij onze Noorderburen, waar bovendien een beleid wordt gevoerd om de varkensstapel af te bouwen en de regels voor rundveestallen strenger zijn. In het artikel wordt gewag gemaakt van aanvragen voor de bouw van megastallen met een capaciteit tot zelfs 20.000 dieren, in casu varkens. Evenwel blijkt ook dat een groot aantal van die aanvragen geweigerd werden door de lokale besturen en de provincies, mede na protest van buurtcomités die bezorgd zijn over de gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast blijft de delocalisatie vanuit Nederland opmerkelijk, vermits we ook in Vlaanderen geconfronteerd worden met een strenger beleid, waaronder de IHD/PAS-reglementering (instandhoudingsdoelstellingen/Programmatische Aanpak Stikstof).

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (155.1 Kb)


  Nieuwsflash
 
Francesco Vanderjeugd kreeg fiat voor twee mandatenLees meer
 
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer