Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2018 05:57 

Wijziging VLAREMA e.a.


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de SERV, de Minaraad en de SALV, wijzigt de Vlaamse Regering opieuw principieel het VLAREMA, het besluit met bepalingen over milieuhygiëne en het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, het besluit dat het Vlaams reglement vastelt over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het bevat onder meer een actualisering van de lijst van milieu-inbreuken, een meer flexibele uitvoering van de aanvaardingsplicht, bepalingen over verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij bedrijven, aanpassing van voorwaarden voor inzameling en aanvaarding van bedrijfsrestafval, aanpassing van stort- en verbrandingsverboden, verpakkings- en zwerfvuilbeleidgerelateerde toevoegingen, en de timing van een sloopopvolgingsplan. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.   Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer