Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2018 05:57 

Wijziging VLAREMA e.a.


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de SERV, de Minaraad en de SALV, wijzigt de Vlaamse Regering opieuw principieel het VLAREMA, het besluit met bepalingen over milieuhygiëne en het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, het besluit dat het Vlaams reglement vastelt over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het bevat onder meer een actualisering van de lijst van milieu-inbreuken, een meer flexibele uitvoering van de aanvaardingsplicht, bepalingen over verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij bedrijven, aanpassing van voorwaarden voor inzameling en aanvaarding van bedrijfsrestafval, aanpassing van stort- en verbrandingsverboden, verpakkings- en zwerfvuilbeleidgerelateerde toevoegingen, en de timing van een sloopopvolgingsplan. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.   Nieuwsflash
 
Overhandiging suggesties Burgerplatform Leefbaar E403Lees meer
 
 
Pluimveeslachterij Lammens in Torhout failliet Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in BelgiëLees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Amerikaanse sojaboeren kunnen bonen niet uitvoeren door handelsoorlog met China Lees meer
 
 
Geen notering meer voor BintjeLees meer
 
 
West-Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen nieuwe hoogspanningslijn VentilusLees meer
 
 
Let op voor rundveeziekte BesnoitioseLees meer
 
 
Gemeente voor de toekomstLees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
Over het al of niet verbod van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorthalonil Lees meer
 
 
HandelsbelemmeringenLees meer
 
 
“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verderLees meer
 
 
Officiële zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juniLees meer
 
 
Grote bedrijven beloven plastic en ander verpakkingsafval terug te dringen Lees meer