Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2018 05:57 

Wijziging VLAREMA e.a.


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de SERV, de Minaraad en de SALV, wijzigt de Vlaamse Regering opieuw principieel het VLAREMA, het besluit met bepalingen over milieuhygiëne en het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, het besluit dat het Vlaams reglement vastelt over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het bevat onder meer een actualisering van de lijst van milieu-inbreuken, een meer flexibele uitvoering van de aanvaardingsplicht, bepalingen over verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij bedrijven, aanpassing van voorwaarden voor inzameling en aanvaarding van bedrijfsrestafval, aanpassing van stort- en verbrandingsverboden, verpakkings- en zwerfvuilbeleidgerelateerde toevoegingen, en de timing van een sloopopvolgingsplan. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.   Nieuwsflash
 
Francesco Vanderjeugd kreeg fiat voor twee mandatenLees meer
 
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer