Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2018 05:58 

Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Minaraad en van de SERV wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen. Het voorontwerp van decreet voorziet in een decretale basis voor een nieuwe regeling en aanpak voor de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen. De regeling zorgt voor een maximale rechtszekerheid, richt zich niet op kleine versnipperde bospercelen, baseert zich op de ecologische waarde, voorziet in een terreinverificatie, betrekt de lokale besturen en houdt een correcte vergoedingsregeling in. Het beoogt de bescherming van de zogenaamde ‘zonevreemde bossen’ door een uitbreiding van de gevallen waarin het ontbossingsverbod geldt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer