Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2018 05:55 

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Deze wijziging betreft enerzijds een aantal kleine aanpassingen, om de bestaande regelgeving te verduidelijken, en anderzijds een aanpassing in de regelgeving rond gft-afval. In uitvoering van actie 32 van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt de definitie van gft-afval in het VLAREMA uitgebreid met keukenafval, om zoveel mogelijk organisch materiaal te kunnen valoriseren tot meststoffen of bodemverbeterende middelen. Keukenafval is echter een dierlijk bijproduct, zodat de ophaling en verwerking ervan moet gebeuren conform de wetgeving dierlijke bijproducten. De Europese wetgeving ter zake geeft de lidstaat echter de mogelijkheid om binnen het eigen grondgebied af te wijken van een aantal Europese voorschriften rond dierlijke bijproducten (in casu keukenafval). Dit besluit legt de modaliteiten vast voor deze afwijkingen. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer