Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2018 07:32 

Bestrijding van de ziekte van Aujeszky


Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in artikel 19 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 28 juni 2018;
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in artikel 22 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, worden deze vergoedingen jaarlijks aangepast met een factor gebaseerd op de gezondheidsindex mits voorafgaand gunstig advies van de Raad van het Begrotingsfonds;
De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de varkenssector zal aangepast worden op basis van de gezondheidsindex (GI) van de maanden juli 2017 en juli 2018, met als referentiepunt de GI van 2004 = 100;
De GI stond in de maand juli 2017 op 127,57 en de GI in de maand juli 2018 op 129,76;
Voor de berekening van de geïndexeerde vergoedingen worden de huidige bedragen vermenigvuldigd met de GI van de maand juli 2018 en vervolgens gedeeld door de GI van de maand juli 2017;
1° ) in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten wordt het bedrag van 34,00 euro per uitgevoerd bezoek vervangen door het bedrag van 34,58 euro per uitgevoerd bezoek;
2° ) in artikel 19 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, wordt het bedrag van 3,50 euro per genomen bloedstaal vervangen door het bedrag van 3,56 euro per genomen bloedstaal.
Deze indexering wordt toegepast vanaf 1 oktober 2018.

Brussel, 27 november 2018.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer