Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jul 2018 11:32 

Landinrichtingsdecreet - Planologische ruil


Het decreet Landinrichting werd op 25 augustus 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen. Concreet worden een aantal instrumenten bijeengebracht waardoor inrichtingsdossiers flexibel en vlot moeten kunnen worden gerealiseerd. En waarbij tegelijkertijd de gevolgen van een plan, project of programma voor bewoners of bedrijven in de omgeving, rechtszeker en eenduidig kunnen worden verholpen. Het gaat om concrete projecten zoals onder andere de realisatie van de Natura 2000-gebieden via de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s), de aanpak van overstromingsgevoelige gebieden en de aanleg van grote infrastructuurwerken (wegen, waterwegen,...).

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (102.7 Kb)


  Nieuwsflash
 
Op en top zomerLees meer
 
 
Door droogte gebruiken bedrijven nu ook afvalwater Lees meer
 
 
N-VA wil veestapel in ons land verkleinen Lees meer
 
 
Carrefour levert in 90 min aan je deurLees meer
 
 
Witziekte blijft zich verder ontwikkelen in de bieten, cercospora blijft stabiel Lees meer
 
 
Aanhoudende droogte is drama voor de maïsteelt: “Hopelijk erkend als landbouwramp”Lees meer
 
 
Ondanks aanhoudende droogte geen watertekort in Wallonië Lees meer
 
 
CBOT: tarwe daaltLees meer
 
 
EU en Japan ondertekenen economische partnerschapsovereenkomst Lees meer
 
 
De Vlaamse Mestdag Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de toelating van CERAFON Lees meer
 
 
Blijvend grasland - Stand van zaken Lees meer
 
 
Landbouwcijfers 2017Lees meer
 
 
Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten binnen Belbeeflastenboek Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer