Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 12 jun 2018 03:39 

De douane stoomt zich klaar voor een nakende Brexit


De Algemene Administratie van de Douaneen Accijnzen (AAD&A) doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven.

Om tot een coherente en efficiënte aanpak te komen op Europees niveau, pleegt de Belgische douane op frequente basis overleg met de buurlanden. Ook met de Europese Commissie vindt er regelmatig overleg plaats waar de uitdagingen inzake de organisatie en operationele uitvoering na de Brexit worden aangekaart. De onderhandelingen en de uitwerking van operationele oplossingen gebeuren immers op Europees niveau om het level playing field tussen de verschillende lidstaten te verzekeren.

Op Belgisch niveau werden reeds berekeningen gemaakt van de nood aan bijkomende douaniers en investeringen om het huidige niveau van dienstverlening van de AAD&A te blijven garanderen. Een exacte bepaling van het aantal bijkomende aanwervingen is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Om een dynamisch antwoord te bieden op de resultaten van deze onderhandelingen zal de AAD&A deze extra aanwervingen in het kader van de Brexit spreiden over verschillende golven. Momenteel is de selectieprocedure opgestart voor een eerste golf van 141 bijkomende douaniers. De effectieve aanwerving is voorzien voor het najaar van 2018, waardoor de nieuwe douaniers opgeleid zullen zijn tegen april 2019.

Intern heeft de AAD&A een comité opgericht dat zich buigt over de opvolging van de operationele uitrol van de bijkomende infrastructuur en personeel inzake Brexit en worden tests uitgevoerd om de performantie van de ICT-omgeving te blijven garanderen.

Gezien de niet te onderschatten impact van de Brexit op onze logistieke centra, zoals havens en luchthavens, heeft de AAD&A dan ook op frequente basis contact met hen. Zo neemt de AAD&A deel aan overlegmomenten met het Havenbedrijf van Zeebrugge en enkele keyplayers om Brexit-issues te bespreken.

Om bedrijven die voordien nog niet in contact kwamen met bepaalde douaneregelingen op weg te helpen, heeft de AAD&A verscheidene productfiches opgesteld. Deze productfiches bieden hapklare informatie over bepaalde douanevergunningen en -vereenvoudigingen die nuttig kunnen zijn in het kader van een Brexit-scenario. Zij geven de voordelen, de doelgroepen, de basiscondities en bepaalde aandachtspunten weer over regelingen zoals onder andere “bijzondere bestemming”, “opslag”, “Tijdelijke opslag”,... Om nog beter in te spelen op de doelgroep van de Brexit zijn deze fiches niet alleen in de landstalen beschikbaar maar ook in het Engels. U kan hierover meer informatie terugvinden op de Engelstalige pagina van de AAD&A. (https://finance.belgium.be/en/customs_excise).

De AAD&A zet ook in op sensibilisering door het organiseren van infosessies samen met de Kamers Van Koophandel, met FIT en AWEX. Aan de hand van deze infosessies en de publicatie van productfiches op onze website, tracht de AAD&A ook KMO’s zonder ervaring inzake uitvoerprocedures te ondersteunen in hun voorbereidingen op een Brexit. Het is immers aangewezen dat ook deze bedrijven zich wapenen tegen de impact van de Brexit op hun logistieke processen. Het is raadzaam om nu reeds de webpagina “Brexit” (https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit) te raadplegen. Deze webpagina van de AAD&A omvat de meest gestelde vragen rond de Brexit op vlak van douane, accijnzen en btw bij uitvoer en kondigt infomomenten aan. Voor bijkomende vragen of suggesties betreffende de Brexit kan er steeds contact opgenomen worden met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning (da.mf.es@minfin.fed.be).

Ook op de Exportbeurs van Flanders Investment & Trade van 12 t.e.m. 14 juni 2018 staan medewerkers klaar om alle vragen rond de Brexit te beantwoorden. Neem dus gerust een kijkje!  Nieuwsflash
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Biodiversiteit - Onderzoeksrapport IPBES Lees meer
 
 
Overstromingsgevoelig gebied - Impact remediŽrende lokale infrastructuurmaatregelen Lees meer
 
 
Belgapom: geen noteringLees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
CAO vlassectorLees meer
 
 
Synagra maÔs notering onveranderdLees meer
 
 
185 vierkante kilometer minder jachtterrein in een jaar tijd Lees meer
 
 
Vlaming gebuisd op kennis over voeding Lees meer
 
 
FrisLees meer
 
 
CBOT: tarwe en maÔs stijgenLees meer
 
 
Systeem waarmee plant omgaat met stress na een overstroming Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter Ďvlees voor de toekomstí goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer