Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2018 13:08 

Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)


Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu, en overeenkomstig het artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2016 vond er van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 een raadpleging van het publiek plaats over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, doorgaans het Verdrag van Aarhus genaamd.

Het ontwerp `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.
Met deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

De informatie over het houden van een raadpleging over het ontwerp van `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd op de volgende manieren bekend gemaakt: (1) door een bericht in het Belgisch Staatsblad, (2) via de federale portaalsite www.belgium.be, (3) via de nationale portaalsite www.aarhus.be en (4) via de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Resultaten van de openbare raadpleging
In totaal werden 12 reacties ontvangen, in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector, ... Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd.

Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren.
De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over de opmerkingen is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Goedkeuring van het plan
De aangepaste beheerplannen werden door de Staatssecretaris voor de Noordzee vastgesteld op 19 januari 2018.

Bekendmaking van het plan
De finale versie van de `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' en een gedetailleerde verklaring zijn integraal beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be) en via de federale portaalsite www.belgium.be.

   Nieuwsflash
 
Lokale diersoorten in onze dierentuinenLees meer
 
 
Terug op jacht met pijl en boogLees meer
 
 
Straks geen Jonagold meer?Lees meer
 
 
Wat verdient de Belgische Heineken-baas Lees meer
 
 
289 hectare nieuwe Vlaamse natuur in PostelLees meer
 
 
Banken 4 dagen gesloten met PaasweekendLees meer
 
 
KBC automatiseert 66 kantorenLees meer
 
 
Later opklaringenLees meer
 
 
Slachthuis Adriaens stelt Delhaize voor ultimatumLees meer
 
 
Volgende nacht zomeruurLees meer
 
 
CBOT: maÔs en tarwe stijgenLees meer
 
 
Ä 4,6 miljoen uit Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ex-werknemers CAT BelgiŽLees meer
 
 
Hervorming van het Europees burgerinitiatiefLees meer
 
 
Melkveehouders en experts wisselen kennis uit Lees meer
 
 
Aanvullende quotamaatregelen met regeling van visserij in Golf van Gascogne 2018Lees meer
 
 
Hoe omgaan met bodemverdichting?Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Passeport phytosanitaireLees meer
 
 
Parlementaire vragen over het dossier vleesfraude en het FAVVLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de toelating van CALYPSO SPRAYLees meer
 
 
Verkoop van mageremelkpoeder door de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
EFSA-rapport over het aandeel van neonicotinoÔden in de bijensterfteLees meer
 
 
Eerste biomethaaninstallatie in BelgiŽ Lees meer
 
 
RUPs waarvoor kapitaalschadecompensatie kan aangevraagd wordenLees meer
 
 
Noodweer juni 2016 - SchadevergoedingenLees meer
 
 
De basisbetalingsregeling voor landbouwers Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer