Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 nov 2017 10:45 

Toekomst van de biogassector in Vlaanderen


Biogas-E organiseert samen met FEBIGA en Biorefine Cluster Europe een reportagereeks over de toekomst van de biogassector in Vlaanderen. De reeks wordt vanaf 28 november 2017 uitgezonden op Kanaal Z tijdens het programma Z Energy.

1. Algemene introductie van de biogassector - 28/11

Voor het grote publiek blijft biogas een onbekend verhaal, met een aantal misvattingen tot gevolg. Nochtans produceren biogasinstallaties een aanzienlijk deel van de groene stroom en groene warmte in Vlaanderen. De sector is jaarlijks verantwoordelijk voor de verwerking van 2,5 miljoen ton organische afvalstromen, met een serieuze CO2-besparing tot gevolg.

2. Flexibele elektriciteitsproductie door biogasbedrijven - 5/12

De productie van biogas is onafhankelijk van het weer, iets wat niet gezegd kan worden over de  energieproductie uit zon en wind. In de toekomst zal de nood stijgen aan hernieuwbare energiebronnen die on demand kunnen produceren om de netstabiliteit te verzekeren. Biogasinstallaties beschikken over een WKK-motor, die zeer flexibel kan ingezet worden. In deze reportage wordt een bezoek gebracht aan de installaties van Biogas Bree en Biogas Boeye, die reeds flexibel produceren.

3. Biomethaanproductie in Vlaanderen - 12/12

Biogasinstallaties valoriseren hun biogas momenteel in een WKK-motor, maar maken zich klaar om in de toekomst het biogas rechtstreeks in het aardgasnet te injecteren. Biomethaan, de gezuiverde vorm van biogas, heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan dus voor een snelle vergroening van ons gasverbruik zorgen. Aardappelverwerker Remofrit en organische afvalverwerker Group op de Beeck bespreken de opportuniteiten van biomethaan voor hun bedrijf.

4. Nutriëntenrecuperatie uit digestaat - 19/12

Digestaat is de restfractie die overblijft na vergisting en bestaat uit niet of zeer traag afbrekend organisch materiaal. Vanwege die eigenschappen is het een goede meststof en kent het zijn afzet in de landbouw. De waterige fractie aanwezig in het digestaat kan gezuiverd worden tot loosbaar water zoals de installaties van Biogas Boeye en Group op de Beeck demonstreren. Bij de installatie van AM-Power wordt het stikstof aanwezig in de waterige fractie geëxtraheerd, zodat het kan dienen als een kunstmestvervanger van groene oorsprong.

Biogas-E

Biogas-E vzw is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen. Biogas-E wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk. De technologische innovatie binnen de sector wordt via de coördinatie van en deelname aan verschillende onderzoeksprojecten sterk opgevolgd. Vanuit kennis en ervaring tracht Biogas-E de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren. 

FEBIGA

FeBiGa, Federatie van Belgische Biogasbedrijven, vertegenwoordigt 95% van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Biogasproductie uit afvalwaterzuivering (UASB), rioolwaterzuivering (RWZI), stortgas, GFT- en pocketvergisting wordt niet door FeBiGa vertegenwoordigd. FeBiGa wil als beroepsfederatie van biogasbedrijven een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheidsinstanties en de politieke wereld, ministers en kabinetten. Het centrale doel is om de maatschappelijke ondersteuning voor de Vlaamse biogasbedrijven te verhogen door te werken aan de geloofwaardigheid van de biogassector. Biogasbedrijven willen in de toekomst als vaste waarde worden beschouwd op het vlak van hernieuwbare energie én hun maatschappelijke bijdragen op het vlak van leefmilieu en landbouw gevaloriseerd zien.   Nieuwsflash
 
Op en top zomerLees meer
 
 
Door droogte gebruiken bedrijven nu ook afvalwater Lees meer
 
 
N-VA wil veestapel in ons land verkleinen Lees meer
 
 
Carrefour levert in 90 min aan je deurLees meer
 
 
Witziekte blijft zich verder ontwikkelen in de bieten, cercospora blijft stabiel Lees meer
 
 
Aanhoudende droogte is drama voor de maďsteelt: “Hopelijk erkend als landbouwramp”Lees meer
 
 
Ondanks aanhoudende droogte geen watertekort in Wallonië Lees meer
 
 
CBOT: tarwe daaltLees meer
 
 
EU en Japan ondertekenen economische partnerschapsovereenkomst Lees meer
 
 
De Vlaamse Mestdag Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de toelating van CERAFON Lees meer
 
 
Blijvend grasland - Stand van zaken Lees meer
 
 
Landbouwcijfers 2017Lees meer
 
 
Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten binnen Belbeeflastenboek Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer