Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 nov 2017 15:00 

Vaststelling van organogram Departement Landbouw en Visserij


Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 12, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 20 juni 2014, en artikel 26, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 10;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 4, eerste lid, van het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram wordt punt 5° opgeheven.
Art. 2. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt punt 6° opgeheven.
Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid opgeheven.
Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het vijfde lid opgeheven.
Art. 5. In artikel 6, tweede lid, punt 1°, van het organisatiebesluit worden de woorden "de dienst Landbouwbeleid en Praktijkadvisering" vervangen door de woorden "de dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies".
Art. 6. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017, met uitzondering van artikel 1, 3, 5 en 6, die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2017.
Brussel, 23 oktober 2017.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE  Nieuwsflash
 
Biodiversiteit - Onderzoeksrapport IPBES Lees meer
 
 
Overstromingsgevoelig gebied - Impact remediërende lokale infrastructuurmaatregelen Lees meer
 
 
Belgapom: geen noteringLees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
CAO vlassectorLees meer
 
 
Synagra maïs notering onveranderdLees meer
 
 
185 vierkante kilometer minder jachtterrein in een jaar tijd Lees meer
 
 
Vlaming gebuisd op kennis over voeding Lees meer
 
 
FrisLees meer
 
 
CBOT: tarwe en maïs stijgenLees meer
 
 
Systeem waarmee plant omgaat met stress na een overstroming Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer