Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 okt 2017 14:10 

Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen bestrijding runderbrucellosebestrijding


Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose en van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector zal aangepast worden op basis van de gezondheidsindex (GI) van de maanden juli 2016 en juli 2017.
De GI stond in de maand juli 2016 op 125,52 en de GI in de maand juli 2017 op 127,57.
Voor de berekening van de geïndexeerde vergoedingen worden de huidige bedragen vermenigvuldigd met de GI van de maand juli 2017 en vervolgens gedeeld door de GI van de maand juli 2016.
De nieuwe geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2017 zijn de volgende :
Tuberculose bovine : Rundertuberculose :
Par troupeau de bovins . . . . . 22,32 € Per rundveebeslag . . . . . 22,32 €
Par intradermotuberculination . . . . . 1,76 € Per intradermotuberculinatie . . . . . 1,76 €
Brucellose bovine : Runderbrucellose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
En cas d'avortement : In geval van verwerping :
Visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Prise de sang . . . . . 2,88 € Bloedname . . . . . 2,88 €
Prélèvement de cotylédons . . . . . 2,88 € Staalname van cotyledonen . . . . . 2,88 €
Envoi d'avorton au laboratoire . . . . . 8,04 € Verzending van een verworpen vrucht . . . . . 8,04 €
Leucose bovine : Runderleucose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
Fièvre catarrhale du mouton : Blauwtong :
Par visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Per bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per genomen staal . . . . . 2,88 €


Brussel, 6 oktober 2017.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
CBOT: stijging, lichte daling bij tarweLees meer
 
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Resultaten ma´sproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer