Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 okt 2017 14:10 

Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen bestrijding runderbrucellosebestrijding


Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose en van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector zal aangepast worden op basis van de gezondheidsindex (GI) van de maanden juli 2016 en juli 2017.
De GI stond in de maand juli 2016 op 125,52 en de GI in de maand juli 2017 op 127,57.
Voor de berekening van de geïndexeerde vergoedingen worden de huidige bedragen vermenigvuldigd met de GI van de maand juli 2017 en vervolgens gedeeld door de GI van de maand juli 2016.
De nieuwe geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2017 zijn de volgende :
Tuberculose bovine : Rundertuberculose :
Par troupeau de bovins . . . . . 22,32 € Per rundveebeslag . . . . . 22,32 €
Par intradermotuberculination . . . . . 1,76 € Per intradermotuberculinatie . . . . . 1,76 €
Brucellose bovine : Runderbrucellose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
En cas d'avortement : In geval van verwerping :
Visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Prise de sang . . . . . 2,88 € Bloedname . . . . . 2,88 €
Prélèvement de cotylédons . . . . . 2,88 € Staalname van cotyledonen . . . . . 2,88 €
Envoi d'avorton au laboratoire . . . . . 8,04 € Verzending van een verworpen vrucht . . . . . 8,04 €
Leucose bovine : Runderleucose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
Fièvre catarrhale du mouton : Blauwtong :
Par visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Per bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per genomen staal . . . . . 2,88 €


Brussel, 6 oktober 2017.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 Lees meer
 
 
Synagra mas notering onveranderdLees meer
 
 
Het is t droogLees meer
 
 
Huur een geitLees meer
 
 
ZonnigLees meer
 
 
Opgepast voor trajectcontroles langs gewestwegen Lees meer
 
 
Veel vakantiejobsLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer