Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 okt 2017 14:10 

Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen bestrijding runderbrucellosebestrijding


Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose en van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector zal aangepast worden op basis van de gezondheidsindex (GI) van de maanden juli 2016 en juli 2017.
De GI stond in de maand juli 2016 op 125,52 en de GI in de maand juli 2017 op 127,57.
Voor de berekening van de geïndexeerde vergoedingen worden de huidige bedragen vermenigvuldigd met de GI van de maand juli 2017 en vervolgens gedeeld door de GI van de maand juli 2016.
De nieuwe geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2017 zijn de volgende :
Tuberculose bovine : Rundertuberculose :
Par troupeau de bovins . . . . . 22,32 € Per rundveebeslag . . . . . 22,32 €
Par intradermotuberculination . . . . . 1,76 € Per intradermotuberculinatie . . . . . 1,76 €
Brucellose bovine : Runderbrucellose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
En cas d'avortement : In geval van verwerping :
Visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Prise de sang . . . . . 2,88 € Bloedname . . . . . 2,88 €
Prélèvement de cotylédons . . . . . 2,88 € Staalname van cotyledonen . . . . . 2,88 €
Envoi d'avorton au laboratoire . . . . . 8,04 € Verzending van een verworpen vrucht . . . . . 8,04 €
Leucose bovine : Runderleucose :
Par troupeau de bovins . . . . . 28,88 € Per rundveebeslag . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per afname . . . . . 2,88 €
Fièvre catarrhale du mouton : Blauwtong :
Par visite d'exploitation . . . . . 28,88 € Per bedrijfsbezoek . . . . . 28,88 €
Par prélèvement . . . . . 2,88 € Per genomen staal . . . . . 2,88 €


Brussel, 6 oktober 2017.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Eendenkroos richting veevoerLees meer
 
 
De MICHELIN gids Nederland 2019 krijgt er twee nieuwe tweesterrenrestaurants bijLees meer
 
 
Winnaar Idee van t Jaar 2018 Lees meer
 
 
Blauwtong serotype 8 werd aangetroffen in Duitsland uitbreiding van het risicogebiedLees meer
 
 
Van slager tot schilder: 79 maal buitengewoon duaal Lees meer
 
 
Ons eten moet 3X duurder worden"Lees meer
 
 
Europees Parlement bevraagt Commissie over Afrikaanse Varkenspest Lees meer
 
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer