Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 okt 2017 04:03 

Ingreep om diergeneeskundige redenen: uitsluiten tentoonstellingen, wedstrijden en keuringen


Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed om de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn te wijzigen. De wet verbiedt bepaalde ingrepen op gewervelde dieren, behalve als ze diergeneeskundig noodzakelijk zijn. Dieren die zo'n ingreep hadden ondergaan, mochten ook niet deelnemen aan wedstrijden of tentoonstellingen. 

Toch blijkt een onverklaarbaar groot aantal dieren op deze evenementen toch een ingreep ondergaan te hebben, met een diergeneeskundig attest. Het gaat dan vooral om blokstaarten bij paarden en couperen van oren en staarten bij bepaalde hondenrassen. Dat doet vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de uitzondering. Het zorgt ook voor concurrentievervalsing, omdat keurmeesters behandelde dieren soms nog bevoordelen ten nadele van deelnemers die wel de regels naleven. Door de wijziging worden dieren die om diergeneeskundige redenen een verboden ingreep hebben ondergaan, uitgesloten van tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, en dit voor dieren die na 31 december 2017 een ingreep ondergingen. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SALV.  Nieuwsflash
 
Tarweprijs blijft dalenLees meer
 
 
Fiscale regularisatie: nog slechts enkele dagen aan het tarief van 2017Lees meer
 
 
PDPO III - Projectsteun voor innovatiesLees meer
 
 
PDPO III - Overnamesteun voor jonge landbouwersLees meer
 
 
Land- en tuinbouw krijgen volgend jaar sociale controleLees meer
 
 
“Overstromingsgebied moest hier al gerealiseerd zijn”Lees meer
 
 
Mogen baby's kolen eten?Lees meer
 
 
Regen en ontoegankelijke veldenLees meer
 
 
Steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproductenLees meer
 
 
Termijnnoteringen granen stijgendLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Uitleg over de hervormde zoogkoeienpremieLees meer
 
 
Over de krijtlijnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Fiche van de aanbevolen variëteiten door het KBIVB in 2018Lees meer
 
 
EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat) in land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Inhaalbeweging voor de landbouwers in 2017 Lees meer