Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 okt 2017 04:03 

Ingreep om diergeneeskundige redenen: uitsluiten tentoonstellingen, wedstrijden en keuringen


Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed om de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn te wijzigen. De wet verbiedt bepaalde ingrepen op gewervelde dieren, behalve als ze diergeneeskundig noodzakelijk zijn. Dieren die zo'n ingreep hadden ondergaan, mochten ook niet deelnemen aan wedstrijden of tentoonstellingen. 

Toch blijkt een onverklaarbaar groot aantal dieren op deze evenementen toch een ingreep ondergaan te hebben, met een diergeneeskundig attest. Het gaat dan vooral om blokstaarten bij paarden en couperen van oren en staarten bij bepaalde hondenrassen. Dat doet vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de uitzondering. Het zorgt ook voor concurrentievervalsing, omdat keurmeesters behandelde dieren soms nog bevoordelen ten nadele van deelnemers die wel de regels naleven. Door de wijziging worden dieren die om diergeneeskundige redenen een verboden ingreep hebben ondergaan, uitgesloten van tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, en dit voor dieren die na 31 december 2017 een ingreep ondergingen. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SALV.  Nieuwsflash
 
“Nieuw statuut, tussen werknemer en zelfstandige in, kan meer jobs opleveren”Lees meer
 
 
Banken, doe meer aan brandveiligheid stallen’Lees meer
 
 
Tuinbouwer laat je zo veel boontjes plukken als je kan dragenLees meer
 
 
Het aanvullend pensioen in de vlasbereidingLees meer
 
 
Standaard tarwe: zwakkere noteringLees meer
 
 
Jaagpaden en speedpedelecsLees meer
 
 
Meer wildebloemenweiden sinds verbod op pesticiden voor openbare besturen Lees meer
 
 
"Teleurstellende resultaten van het vijfde Mestactieplan"Lees meer
 
 
Overheid hoopte te polsen naar mening Belg over overstap naar groene energieLees meer
 
 
Stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatdoelstellingenLees meer
 
 
Spanje razend op BelgiëLees meer
 
 
Solidariteitsfonds voor de sanering van rivierbodems Lees meer
 
 
Groen(tjes)dak op supermarkt Delhaize Boondael in ElseneLees meer
 
 
Groen en Schauvliege in de clinch over oppervlakte bossenLees meer
 
 
‘Tytgat Chocolat’ wint Diversiteitsprijs in CannesLees meer
 
 
Einde nazomerLees meer
 
 
Antigifcentrum waarschuwt voor giftige paddenstoelenLees meer
 
 
Kindersterfte iwereldwijd zo goed al gehalveerd Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
CBOT: verdere dalingenLees meer
 
 
Waarheen met ons vleesvee?Lees meer
 
 
Kamp waarschuwt voor uitbreiding melkveestapelLees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M toegelaten tegen valse meeldauw in zaaizaad van suikerbieten Lees meer
 
 
Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkelingLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer