Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 okt 2017 04:03 

Ingreep om diergeneeskundige redenen: uitsluiten tentoonstellingen, wedstrijden en keuringen


Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed om de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn te wijzigen. De wet verbiedt bepaalde ingrepen op gewervelde dieren, behalve als ze diergeneeskundig noodzakelijk zijn. Dieren die zo'n ingreep hadden ondergaan, mochten ook niet deelnemen aan wedstrijden of tentoonstellingen. 

Toch blijkt een onverklaarbaar groot aantal dieren op deze evenementen toch een ingreep ondergaan te hebben, met een diergeneeskundig attest. Het gaat dan vooral om blokstaarten bij paarden en couperen van oren en staarten bij bepaalde hondenrassen. Dat doet vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de uitzondering. Het zorgt ook voor concurrentievervalsing, omdat keurmeesters behandelde dieren soms nog bevoordelen ten nadele van deelnemers die wel de regels naleven. Door de wijziging worden dieren die om diergeneeskundige redenen een verboden ingreep hebben ondergaan, uitgesloten van tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, en dit voor dieren die na 31 december 2017 een ingreep ondergingen. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SALV.  Nieuwsflash
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren krijgt erkenning Vlaams streekproduct Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Tongeren stelt droogteschade landbouw vast met eigen app Lees meer
 
 
PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoeringLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer