Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 sep 2017 09:24 

“Waar blijft de Boswijzer?”


Ondanks de belofte van minister Joke Schauvliege is de nieuwe editie van de Boswijzer nog steeds niet klaar voor publicatie. Dit antwoordde de minister op een parlementaire vraag van Gwenny De Vroe. "De Boswijzer is een instrument dat het 'groene dak' van Vlaanderen meet vanuit de lucht. De laatste Boswijzer dateert van 2013. Een nieuwe versie werd beloofd tegen einde 2016, maar is er nog steeds niet. Daardoor blijft de onduidelijkheid over ons bosareaal bestaan," zegt De Vroe.

Het systeem zit zo in elkaar dat er om de twee jaar een nieuwe Boswijzer komt. Op basis van parlementaire vragen van Gwenny De Vroe heeft de minister steeds verklaard dat er eind 2016 een nieuwe Boswijzer zou worden gepubliceerd. "Met bijna 8 maanden vertraging is de nieuwe Boswijzer er vandaag nog steeds niet en blijft de onduidelijkheid over ons bosareaal bestaan", benadrukt De Vroe.
Het ontwerprapport voor de nieuwe Boswijzer zou worden voorgelegd aan alle betrokken partners op de stuurgroep vergadering van eind mei 2017. Deze stuurgroep diende eerst een eindoordeel te formuleren vooraleer verdere stappen te nemen. Helaas werd deze vergadering uitgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), waardoor een eindoordeel uitblijft. Een nieuwe vergadering zou vandaag plaatsvinden, aldus het antwoord van de minister.
"Hopelijk komt de stuurgroep vandaag tot een eindoordeel," zegt De Vroe. "Volgens het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van april jl. is een eindoordeel immers bepalend voor het lanceertijdstip van de Boswijzer."

Evolutie in bosareaal
Het uitblijven van de publicatie van een nieuwe Boswijzer belicht nog maar eens de grote verschillen in mening die er bestaan over de uitgevoerde meting en de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen. In het verleden heeft Gwenny De Vroe steeds gepleit om samen met de verschillende partners voor duidelijkheid te zorgen over de evolutie van het bosareaal in Vlaanderen. Er bestaan immers twee systemen om ons bosareaal te meten: de Bosbarometer van BOS+ en de Boswijzer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Beide systemen komen tot andere resultaten en dat straalt negatief af op heel de natuursector en de overheid. “Er bestaat veel discussie over bossen in Vlaanderen, maar een goed beleid begint met goede en correcte cijfers, die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Deze cijfers moeten er samen met de Boswijzer snel komen.”
Duidelijkheid na boswijzer?
“Zowel mijn partij als ikzelf hechten een groot belang aan groen en bossen. Wij erkennen dat het beleid de nodige inspanningen doet om de bosoppervlakte in Vlaanderen te vergroten. Maar uiteraard is er nog werk aan de winkel. Met de publicatie van een nieuwe Boswijzer hoop ik duidelijkheid te ontvangen, zodat we een objectief debat kunnen voeren en verder aan de slag kunnen,” besluit De Vroe.
   Nieuwsflash
 
CBOT: stijging bij maïs en tarweLees meer
 
 
Kom naar onze stand op Flanders Horse Expo te Gent en winLees meer
 
 
Ook ouders en leerlingen worden betrokken bij doorlichtingLees meer
 
 
Termijnmarkt aardappelen: dalingLees meer
 
 
Export van varkensvlees buiten de EU nam in 2017 met 8,1% afLees meer
 
 
UNIZO: "Europa heeft de kans gemist om garantierichtlijn te harmoniseren"Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik maart 2018Lees meer
 
 
FoodWIN - Vermijden van vernietiging appels en perenLees meer
 
 
Agroforestry - Projecten 2017Lees meer
 
 
IPM aandachtspunten: knolcyperus en maïswortelboorderLees meer
 
 
Nieuwe IBR-wetgeving: welke impact op I2-beslagen?Lees meer
 
 
Bijhouden teelt-/perceelfiches bij verhuur van grondenLees meer
 
 
De verplichte minimale spuitvrije zoneLees meer
 
 
Granen: terugbetaling van de malus voor de Vegaplan gecertificeerdenLees meer
 
 
Dierenwelzijn: stand van zakenLees meer
 
 
Extreme droogte regio Diksmuide zomer 2017 Lees meer
 
 
Colruyt in oorlog met NestléLees meer
 
 
Was zachter door glucoseLees meer
 
 
VLIF-steun - Aanvragen vierde kwartaal 2017Lees meer
 
 
Nertsenkwekerijen - ControlesLees meer
 
 
Bart Tommelein maakt 1 miljoen euro vrij voor biomethaan Lees meer
 
 
Inagro en Biogas-E brengen aanbieders kleinschalige vergisting in contact met Vlaamse landbouwsectorLees meer
 
 
Belgische voedingsbedrijven zijn voorlopers in wend- en werkbaar werkLees meer
 
 
Waarschuwing van BIOFRESH Belgium Lees meer
 
 
Europese biomethaankaart 2018 Lees meer
 
 
Synagra: lichte stijging bij maïsLees meer
 
 
Aardappel als prestatieverhogende voeding voor OlympiërsLees meer
 
 
In januari al meer stormschade dan in 2017Lees meer
 
 
Zonnig en koudLees meer
 
 
1.086.805 zelfstandigen in ons landLees meer
 
 
CBOT: stijging, lichte daling bij tarweLees meer
 
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Resultaten maïsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer