Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 aug 2017 15:50 

Mycotoxines: subsantiŽle uitbreiding van onze scope vanaf 21 augustus (mededeling Primoris)


Op maandag 21 augustus lanceren we een substantiële uitbreiding van ons analyseaanbod voor mycotoxines. Primoris heeft uitgebreide expertise opgebouwd in analyses van mycotoxines en we hebben dan ook onze bestaande methode voor gereglementeerde mycotoxines verder ontwikkeld. Daarnaast hebben we ook nieuwe opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope.

We vragen u vriendelijk om deze informatie aandachtig te lezen aangezien ze noodzakelijke praktische info bevat wanneer u analyses aanvraagt.

Evoluties in gereglementeerde mycotoxines – Methodecode: MYC

In onze bestaande scope zitten mycotoxines die opgenomen zijn in de Verordening EG 1881/2006. In deze verordening zijn maximale limieten opgenomen voor bepaalde contaminanten in levensmiddelen.

Door evoluties in gereglementeerde mycotoxines zijn de limieten herzien voor bepaalde producten of zijn nieuwe levensmiddelen toegevoegd aan de Verordening.

Specifieke methode voor babyfood – Methodecode: AOL_01_A

Om ons analyseaanbod voor onze klanten in de babyfoodsector te optimaliseren, bieden we, naast de MYC-methode, vanaf 21 augustus een speciaal analysepakket aan voor de volgende componenten op babyfoodniveau. Deze methode vervangt de huidige AFLL-methode :
 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)

Opkomende mycotoxines: wees klaar voor de toekomst – Methodecode: MYC_02_A

Voor een aantal opkomende mycotoxines heeft EFSA gevraagd aan de lidstaten om data te verzamelen zodat EFSA een accurate blootstellingsevaluatie kan uitvoeren. Deze evaluatie kan op termijn leiden tot nieuwe limieten ter bescherming van de volksgezondheid. We hebben een aanzienlijk deel van deze opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope omdat we onze klanten willen ondersteunen bij hun voorbereiding op mogelijke toekomstige limieten.

Opname van ergot alkaloïden – Methodecode: ERGO_01_A

Nieuw in ons portfolio zijn eveneens de opkomende mycotoxines ergot alkaloïden. Ergot alkaloïden zijn schimmelgifstoffen die kunnen ontstaan als er een bepaalde schimmel aanwezig is tijdens de groei van granen. Het gaat vooral om rogge, tarwe, gerst, gierst en haver.

In de nabije toekomst bestaat de kans dat wettelijke limieten voor deze mycotoxines zullen worden vastgelegd.
Bovendien is voor ergot sclerotia al een wettelijke limiet vastgelegd voor onbewerkte granen (met uitzondering van maïs en rijst) van 0.5g/kg aangetaste korrels.

Technische details

Matrices Granen, fruit, noten en andere vruchten
Technologie LC-MSMS
Onder accreditatie? JA
Rapporteertermijn Standaard: 3-5 werkdagen
Snellere analysetermijnen zijn mogelijk. Contacteer ons voor meer info.
Bij deze hernieuwde scope horen eveneens nieuwe methodecodes wanneer u analyses aanvraagt. De bestaande code MYC blijft van toepassing wanneer u de vernieuwde multimethode aanvraagt voor gereglementeerde mycotoxines. Hieronder vindt u de methodecodes in het overzicht van ons vernieuwd portfolio.          
Methodecode Opgenomen  mycotoxines
[MYC]
 • 3- and 15-Acetyldeoxynivalenol
 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Cytochalasine E
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Fumonisines B1 and B2
 • Nivalenol
 • Ochratoxin A (OTA)
 • T-2 / HT-2 toxin
 • Zearalenone
[AOL_01_A] (verlaagde RL voor babyfood – vervangt AFLL)
 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)
[PA1]
 • Patulin
[AFLM]
 • Aflatoxin M1
[MYC_02_A]
 • Alternariol
 • Alternariol-ME
 • Beauvericine
 • Citrinine
 • Diacetoxyscirpenol (DAS)
 • DON-3-glucoside
 • Enniatines A, A1, B, B1
 • Moniliformine
 • Roquefortine C
 • Sterigmatocystine
[ERGO_01_A]
 • Ergocristine
 • Ergocristinine
 • Ergotamine
 • Ergotaminine
 • Ergocryptine
 • Ergocryptinine
 • Ergometrine
 • Ergometrinine
 • Ergosine
 • Ergosinine
 • Ergocornine
 • Ergocorninine

 

Nieuwe certificaten – Meer info

De nieuwe interne certificaten zullen op de klantenzone van onze website beschikbaar zijn vanaf 16 augustus.


  Nieuwsflash
 
CBOT: daling voor tarwe en maÔsLees meer
 
 
BelgiŽ is zeer actief in het opsporen van verboden biociden in de pluimveesectorLees meer
 
 
RTV gaat de boer op Lees meer
 
 
7 juli open dag bij Zeeuwse plantenveredelaars Lees meer
 
 
Grote praktijkdag rond de perfecte plant Lees meer
 
 
Aardappeltermijnmarkt stijgendLees meer
 
 
HZPC stelt definitieve pootgoedprijs voor 2017 vast op 31,65 euro per 100 kilo Lees meer
 
 
Schapenboer riskeert 3 maanden voor illegale slachting in Wielsbeke Lees meer
 
 
Meer bestrijdingsmiddelen bij bio-eieren in Nederland Lees meer
 
 
20.000 kippen sterven in brand in WatouLees meer
 
 
Eerste schatting van Suiker Unie gaat uit van hectareopbrengst van ruim 15 ton suiker in 2018 Lees meer
 
 
Synagra maÔs notering daaltLees meer
 
 
Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Dikwijls bewolktLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Wijziging milieuhandhavingsbesluit Lees meer
 
 
Tweevoudige kwaliteit levensmiddelen in verschillende lidstatenLees meer
 
 
Opvolging van herstelvorderingen Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer