Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 aug 2017 15:50 

Mycotoxines: subsantiŽle uitbreiding van onze scope vanaf 21 augustus (mededeling Primoris)


Op maandag 21 augustus lanceren we een substantiële uitbreiding van ons analyseaanbod voor mycotoxines. Primoris heeft uitgebreide expertise opgebouwd in analyses van mycotoxines en we hebben dan ook onze bestaande methode voor gereglementeerde mycotoxines verder ontwikkeld. Daarnaast hebben we ook nieuwe opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope.

We vragen u vriendelijk om deze informatie aandachtig te lezen aangezien ze noodzakelijke praktische info bevat wanneer u analyses aanvraagt.

Evoluties in gereglementeerde mycotoxines – Methodecode: MYC

In onze bestaande scope zitten mycotoxines die opgenomen zijn in de Verordening EG 1881/2006. In deze verordening zijn maximale limieten opgenomen voor bepaalde contaminanten in levensmiddelen.

Door evoluties in gereglementeerde mycotoxines zijn de limieten herzien voor bepaalde producten of zijn nieuwe levensmiddelen toegevoegd aan de Verordening.

Specifieke methode voor babyfood – Methodecode: AOL_01_A

Om ons analyseaanbod voor onze klanten in de babyfoodsector te optimaliseren, bieden we, naast de MYC-methode, vanaf 21 augustus een speciaal analysepakket aan voor de volgende componenten op babyfoodniveau. Deze methode vervangt de huidige AFLL-methode :
 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)

Opkomende mycotoxines: wees klaar voor de toekomst – Methodecode: MYC_02_A

Voor een aantal opkomende mycotoxines heeft EFSA gevraagd aan de lidstaten om data te verzamelen zodat EFSA een accurate blootstellingsevaluatie kan uitvoeren. Deze evaluatie kan op termijn leiden tot nieuwe limieten ter bescherming van de volksgezondheid. We hebben een aanzienlijk deel van deze opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope omdat we onze klanten willen ondersteunen bij hun voorbereiding op mogelijke toekomstige limieten.

Opname van ergot alkaloïden – Methodecode: ERGO_01_A

Nieuw in ons portfolio zijn eveneens de opkomende mycotoxines ergot alkaloïden. Ergot alkaloïden zijn schimmelgifstoffen die kunnen ontstaan als er een bepaalde schimmel aanwezig is tijdens de groei van granen. Het gaat vooral om rogge, tarwe, gerst, gierst en haver.

In de nabije toekomst bestaat de kans dat wettelijke limieten voor deze mycotoxines zullen worden vastgelegd.
Bovendien is voor ergot sclerotia al een wettelijke limiet vastgelegd voor onbewerkte granen (met uitzondering van maïs en rijst) van 0.5g/kg aangetaste korrels.

Technische details

Matrices Granen, fruit, noten en andere vruchten
Technologie LC-MSMS
Onder accreditatie? JA
Rapporteertermijn Standaard: 3-5 werkdagen
Snellere analysetermijnen zijn mogelijk. Contacteer ons voor meer info.
Bij deze hernieuwde scope horen eveneens nieuwe methodecodes wanneer u analyses aanvraagt. De bestaande code MYC blijft van toepassing wanneer u de vernieuwde multimethode aanvraagt voor gereglementeerde mycotoxines. Hieronder vindt u de methodecodes in het overzicht van ons vernieuwd portfolio.          
Methodecode Opgenomen  mycotoxines
[MYC]
 • 3- and 15-Acetyldeoxynivalenol
 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Cytochalasine E
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Fumonisines B1 and B2
 • Nivalenol
 • Ochratoxin A (OTA)
 • T-2 / HT-2 toxin
 • Zearalenone
[AOL_01_A] (verlaagde RL voor babyfood – vervangt AFLL)
 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)
[PA1]
 • Patulin
[AFLM]
 • Aflatoxin M1
[MYC_02_A]
 • Alternariol
 • Alternariol-ME
 • Beauvericine
 • Citrinine
 • Diacetoxyscirpenol (DAS)
 • DON-3-glucoside
 • Enniatines A, A1, B, B1
 • Moniliformine
 • Roquefortine C
 • Sterigmatocystine
[ERGO_01_A]
 • Ergocristine
 • Ergocristinine
 • Ergotamine
 • Ergotaminine
 • Ergocryptine
 • Ergocryptinine
 • Ergometrine
 • Ergometrinine
 • Ergosine
 • Ergosinine
 • Ergocornine
 • Ergocorninine

 

Nieuwe certificaten – Meer info

De nieuwe interne certificaten zullen op de klantenzone van onze website beschikbaar zijn vanaf 16 augustus.


  Nieuwsflash
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: maÔs en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex Ė januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten maÔsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & maÔsboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer