Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 jul 2017 10:46 

"Onbelast bijklussen is oneerlijke concurrentie voor volwaardige jobs"


Unizo is niet blij met de beslissing van de federale regering om iedereen die werkt 500 euro per maand onbelast te laten bijklussen. De zelfstandigenorganisatie vreest oneerlijke concurrentie, zo zegt Johan Bortier, hoofd van de studiedienst, in "De ochtend".

"Op die manier kunnen mensen die vier vijfde werken wel héél goede zaken doen op hun zogenoemde vrije dag."
"Globaal zijn we tevreden over het zomerakkoord van de regering, vooral over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Enkel over de passage over onbelast bijverdienen stellen wij ons vragen. We moeten opletten dat dit systeem geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt, ook al gaat het over rechtstreekse en kleinschalige diensten van particulieren aan particulieren", zegt Bortier in "De ochtend".

"Het is belangrijk dat de aard van die klusjes duidelijk wordt afgebakend. Het mag niet om activiteiten gaan die een professioneel bedrijf ook zou kunnen uitvoeren. We merken bij onze leden dat ze heel gevoelig zijn voor oneerlijke concurrentie. De regering moet opletten voor maatregelen die dat in de hand werken."

"Spelregels voor iedereen gelijk maken"

Bortier geeft een concreet voorbeeld. "Mensen die vier vijfde werken, en op hun vrije dag in de week gaan bijklussen, moeten voor die ene dag dan geen belastingen betalen. Op die manier kan je tot 6.000 euro per jaar bijverdienen, netto. Voor een loodgieter zou dat niet kunnen, omdat de bouwsector wordt uitgesloten. Maar die loodgieter zou wel structureel de tuintjes van de hele buurt kunnen onderhouden", zegt hij. "Als hij dat goed organiseert, dan wordt dat een officiële bijverdienste, die wél rechtstreekse concurrentie is voor tuinaannemers die sociale bijdragen betalen."

Niet enkel op vlak van fysieke arbeid is dit systeem volgens Bortier niet waterdicht. "Een ambtenaar die vier vijfde werkt, kan even goed teksten vertalen voor vrienden en kennissen. Wat ons betreft zijn er twee mogelijke oplossingen. De spelregels moeten voor iedereen gelijk zijn: hef dus dezelfde lasten voor mensen die bijverdienen, of ga reguliere ondernemers minder belasten."  Nieuwsflash
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: maïs en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten maïsproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & maïsboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer