Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 mei 2017 16:12 

Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee


1. Situering van het project:
Infecties met longwormen (Dictyocaulus viviparus) hebben een grote impact op de gezondheid en productiviteit van runderen. Niet alleen longworm-uitbraken, maar ook subklinische infecties kunnen tot productieverliezen leiden. Controle van longworminfecties berust op weidebeheer en het gebruik van ontwormingsmiddelen (anthelminthica). Er zijn echter geen gevalideerde parameters die longwormproblemen kunnen voorspellen of die de dierenartsen en veehouders kunnen informeren over het ideale tijdstip waarop of de frequentie waarmee deze anthelminthica best aangewend worden. Dit heeft als gevolg dat longworm-infecties bijna uitsluitend therapeutisch behandeld worden.

Er is nood aan gevalideerde en gebruiksvriendelijke parameters die de landbouwer en dierenarts ertoe in staat stellen om goed geïnformeerde beslissingen te maken omtrent de controle van longworminfecties. Deze parameters kunnen gebaseerd zijn op een kosten-baten analyse en/of op een voorspelling van het risico op infecties. Aangezien de epidemiologie van longworm nauw samenhangt met de weersomstandigheden, zouden de parameters hier ook rekening mee moeten houden. Op deze manier kan snel ingespeeld worden op korte termijn veranderingen. Als laatste zijn ook bedrijfsspecifieke parameters, zoals weidemanagement, van belang om een flexibele wormcontrole toe te laten.

2. Doelstellingen van het project
 Onderzoek naar het gebruik van parasitologische data (antilichamen tegen longwormen in tankmelk) in combinatie met meteorologische gegevens om uitbraken en productieverliezen door longworminfecties te voorspellen.
 Ontwikkeling van een online waarschuwingssysteem voor longworm-uitbraken.

3. Structuur van het project
De basis van dit longwormproject is een Veepeiler project, dit is een samenwerking tussen DGZ Vlaanderen, MCC Vlaanderen en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Labo Parasitologie).
 Het Veepeiler project zal instaan voor de analyse van de tankmelkstalen op een 1000-tal bedrijven gedurende twee opeenvolgende weideseizoenen (2017 en 2018). Deze stalen worden door MCC geanalyseerd en de resultaten zullen vanuit Veepeiler via de bedrijfsdierenartsen naar de landbouwers gecommuniceerd worden. Deze resultaten zijn de ODR’s van de tankmelkstalen, die een maatstaf zijn voor contact met longwormen. Hierbij worden nog geen correlaties met eventuele productieverliezen gelegd en worden nog geen predicties van toekomstige (sub)klinische longwormproblemen gemaakt. Er worden aan deze ODR waarden geen adviezen gekoppeld voor behandeling of controle van longworminfecties, dit is de taak van de bedrijfsdierenarts.
 Naast deze grootschalige studie zal een klein aantal bedrijven intensief opgevolgd worden. Op deze bedrijven zullen sensoren geplaatst worden die de meteorologische omstandigheden rechtstreeks op de weide kunnen meten. Op deze bedrijven worden regelmatig (2-wekelijks) tankmelkstalen en individuele melkstalen voor ELISA genomen, alsook feces voor tellingen van de longwormlarven (Baermann techniek).
 Daarnaast wordt aan de bedrijfsdierenartsen gevraagd van longwormuitbraken te melden aan het Labo voor Parasitologie (UGent), met vermelding van tijd en plaats. Aan de hand van deze meldingen kunnen we risicoperiodes en -regio’s in kaart
brengen. Nadien zal gevalideerd worden of deze meldingen overeenkomen met de resultaten van het tankmelkonderzoek.
Het Veepeiler project maakt deel uit van een overkoepelende project, waarin samengewerkt wordt tussen DGZ, MCC, UGent en Boehringer Ingelheim (het vroegere Merial). Boehringer recruteert deelnemers via het bestaande netwerk van het Parasitair Profiel. Daarnaast zal Boehringer ook een deel van het project financieren dat buiten het budget van Veepeiler valt.

4. Wat vragen wij van u?
Aan de deelnemende dierenartsen wordt het volgende gevraagd:
 Rapporteren aan het Labo Parasitologie (marieke.vanhecke@ugent.be) waar en wanneer u een uitbraak van grashoest detecteert (passieve surveillance). Van deze bedriiven met een vermoedelijke longwormuitbraak kunnen 5 meststalen opgestuurd worden naar het Labo Parasitologie ter bevestiging (max. 15 bedrijven per maand). De kosten hiervoor worden door UGent gedragen. Van de bedrijven met een uitbraak zullen ook enkele epidemiologische gegevens (productietype, leeftijdscategorie, aantal aangetaste dieren) geregistreerd worden.
 De veehouders stimuleren om aan de longwormstudie deel te nemen en zich hiervoor te registreren.
 De resultaten van het tankmelkonderzoek te bespreken met de veehouder en, op basis van de ODR en het weidebeheer, advies geven over controle en preventie van grashoest.
Aan de deelnemende veehouders wordt het volgende gevraagd:
 Toestemming geven aan de onderzoekers van het project om tijdens het weideseizoen twee keer per maand tankmelkstalen te onderzoeken op de aanwezigheid van antilichamen tegen longwormen (ODR). Hiervoor moet u volgende link aanklikken . De resultaten worden in het najaar via de bedrijfsdierenarts aan de veehouders bezorgd.

5. Return voor de dierenartsen en de veehouders
Op basis van de resultaten van dit project kan een ‘early warning’ systeem voor longwormuitbraken ontwikkeld worden, zowel op regionaal niveau als op individuele bedrijven. Dit zou het voor de veehouders mogelijk maken om proactief maatregelen te treffen tegen longworminfecties in periodes van verhoogd risico, in plaats van pas te behandelen nadat een uitbraak werd vastgesteld, zoals nu meestal het geval is. Op bedrijfsniveau zou het behandelingsadvies niet alleen afhangen van voorspellingen i.v.m. het risico op longwormuitbraken, maar ook van gecorreleerde productieverliezen.
Resultaten over associaties tussen ODR en melkproductie en over de voorspellende waarde van ODR en meteorologische gegevens zullen naar de deelnemende dierenartsen en veehouders gecommuniceerd worden via informatievergaderingen, waaraan alle partners van het overkoepelende project kunnen deelnemen.  Nieuwsflash
 
Zaterdag start ramadanLees meer
 
 
Rood slot in ChicagoLees meer
 
 
Agroforestry in Vlaanderen (upate)Lees meer
 
 
Volgens Macron is Trump pragmatisch en heel openLees meer
 
 
Trump vraagt dat NAVO-lidstaten meer betalen voor hun defensieLees meer
 
 
Deutsche Bauernverband stelt visie op gewasbescherming bijLees meer
 
 
“Trump nu wel bezorgd over Brexit”Lees meer
 
 
Lichte daling op de rustige aardappeltermijnmarktLees meer
 
 
OVOCOM slaat zich op de borstLees meer
 
 
"We delen dezelfde dromen"Lees meer
 
 
Meer EU-burgers vertrokken uit Groot-BrittanniëLees meer
 
 
Rusland blijft splijtzwam tussen EU en VSLees meer
 
 
„OPEC eens over verlenging productieverlaging”Lees meer
 
 
Aarschuiven bij wintertarwe nu versneldLees meer
 
 
NAVO wil zich aansluiten bij internationale coalitie tegen Islamitische StaatLees meer
 
 
Ruim 3/4 minder insectenLees meer
 
 
‘Voor de vissector nog veel te winnen’Lees meer
 
 
Groei Britse economie zwakker dan geplandLees meer
 
 
Trump laat EU-gastheren kwartier wachtenLees meer
 
 
Greenpeace voert actie aan Amerikaanse ambassadeLees meer
 
 
Efficiëntere productie op het melkveebedrijf is ook goed voor verlagen CO2-voetafdrukLees meer
 
 
De “verse” garnalen zijn niet versLees meer
 
 
Onkruidbestrijding bij laat poten en droogteLees meer
 
 
Kosten voor houtkap langs Vlaamse wegen op twee jaar tijd verdubbeldLees meer
 
 
"Te dik maar toch gezond" Lees meer
 
 
Boterprijs op record boven € 500Lees meer
 
 
Organisaties tonen dochtergroepen op de NRMLees meer
 
 
Zonnebrand in 't kortLees meer
 
 
Olieprijs stijgtLees meer
 
 
Overvloedig veel zon de komende dagenLees meer
 
 
Theresa May kort aanwezigheid op G7-top inLees meer
 
 
NAVO-top moet Trump tevreden stellenLees meer
 
 
CBOT: opnieuw minimale verschillenLees meer
 
 
Meest kwetsbare waardevolle bossenLees meer
 
 
Verstoring van jacht in broedtijdLees meer
 
 
Actuele vraag over het erkennen van de late nachtvorst in april als landbouwramp Lees meer
 
 
EU vergoedt leeuwendeel schade natuurrampenLees meer
 
 
Voornemen van het Waalse Gewest om dieren als wezens met gevoelens te benaderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over nertsenkwekerijenLees meer
 
 
EMK-manifestatie in BrusselLees meer
 
 
EC wil toelating glyfosaat met 10 jaar verlengenLees meer
 
 
ABS blijft argwanend na de begrafenis van de “boskaart”.Lees meer
 
 
Opendeurdag/proefveldbezoek Bottelare op woensdag 28 juni 2017Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer