Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2017 13:52 

FANC-rapport over vervuiling van Nete opnieuw in beeld


Een rapport van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uit 2015 wordt opgerakeld in Gazet van Antwerpen omdat de radiologische en chemische vervuiling van de Grote Nete zorgen baart in het licht van de overstromingsgebieden die langs de rivier worden aangelegd.

Gemeenteraadslid in Westerlo Rita Moons (Groen) citeert in de krant enkele passages uit het ‘syntheseverslag over het radiologisch toezicht op het grondgebied’. Geruststellend kan je ze gelet op de verwijzingen naar radiologische afwijkingen en zware metalen niet noemen.

Groen Westerlo wil dat het FANC uitleg geeft over de situatie van de Grote Nete. Gemeenteraadslid Rita Moons wijst op een syntheseverslag van het agentschap dat dateert van eind 2015, maar weer actueel wordt voor Westerlo en Mol omdat er in het kader van het Sigmaplan overstromingsgebieden aangelegd worden langs de Grote Nete. “Vooraleer er sprake kan zijn van zulke overstromingsgebieden moet de verontreiniging van de Grote Nete opgelost worden”, zegt Moons in Gazet van Antwerpen.

Via de Molse Nete komt in de Grote Nete afvalwater terecht dat geloosd wordt door Belgoprocess 2, de voormalige verwerkingsinstallatie in Mol voor de radioactieve effluenten van het Studiecentrum voor Kernenergie. Ook de zijrivieren Grote Laak en Winterbeek zijn historisch vervuild, met name door de inmiddels stopgezette fosfaatproductie van Tessenderlo Chemie.

De vrees van het Groen-gemeenteraadslid is gestoeld op een aantal passages in het FANC-rapport. Daarin lees je onder meer dat de concentraties aan radium226 nauwgezet in het oog moeten worden gehouden in de Grote Laak en de Winterbeek. Radium 266 is uitermate radiotoxisch en heeft een zeer lange fysische halveringstijd van 1.620 jaar. In de Molse Nete is de concentratie van kunstmatige radionucliden abnormaal hoog door de nucleaire bedrijfsactiviteit van de site Mol-Dessel.

Op pagina 42 van het rapport staat een passage die eveneens niet erg geruststellend is. Daarin wordt verwezen naar lozing van zware metalen: “De radiologische afwijkingen die werden waargenomen voor radium226 komen nog bovenop een probleem dat in wezen groter is, namelijk dat van een sterke chemische vervuiling met zware metalen. Hoewel de bedrijven die hun afval in deze waterlopen lozen grote inspanningen hebben gedaan op het gebied van afvalwaterbehandeling om hun radiologische impact op de ecosystemen te verminderen en de fosfaatproductie in Tessenderlo werd stopgezet, moet de erfenis van hun lozingen nog steeds worden gesaneerd.”

Zelfs al dient dit oppervlaktewater niet voor de productie van drinkwater, toch kunnen nefaste biologische effecten volgens het FANC niet volledig worden uitgesloten. Het water stroomt immers door woon- en landbouwzones die lokaal, vooral chemisch, verontreinigd kunnen zijn, “met risico op overdracht in de voedselketen”. In de toekomst zou het FANC de aanvoer van chemische en radioactieve contaminanten in het Netebekken graag verminderd zien.

Eerder deze maand raakte bekend dat de Vlaamse overheid de historische verontreiniging van de Winterbeek samen met Tessenderlo Chemie aanpakt. De werken starten dit jaar en duren tot 2021. De beekbodem is het sterkst verontreinigd met zouten en zware metalen zodat die over een 17 kilometer lang traject verwijderd wordt. Waar mogelijk worden ook de oevers aangepakt. Om de risico's van een restverontreiniging te beperken, kunnen na de saneringswerken voor sommige percelen gebruiksadviezen geformuleerd worden. In afwachting van de sanering gold al het advies om bijvoorbeeld geen vee te laten grazen in de zone van 15 meter langs de oever en er evenmin gewassen te verbouwen.

Bron: GvA  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer