Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2017 14:23 

Jaarverslag KCB blikt terug op kwaliteit groente & fruit


Schapenkoppen, mesbeschadigingen, holle uien, vergeelde grondkleuren - maar ook harde vruchten met veel glans en weinig gebreken. Het KCB kwam het in 2016 allemaal tegen bij hun kwaliteitsinspecties. In het jaarverslag blikken ze terug op de kwaliteit van diverse producten.

Paprika
Tijdens de inspecties moesten 194 partijen afgekeurd worden. Dit was een daling ten opzichte van 2014 en 2015. In totaal moesten 106 partijen Nederlandse paprika's afgekeurd worden en 88 uit het buitenland, waarvan 52 uit Spanje. De kwaliteit van de Nederlandse paprika was aan het begin van het nieuwe seizoen uitstekend; harde vruchten met veel glans en weinig gebreken. Het soortelijk gewicht was soms zo hoog dat de dozen slechts voor twee derde gevuld waren. De handel was hier niet blij mee. Dit jaar viel op dat de vruchten vaak beschadigd waren. Op de stelen, waarop steelrot ontstond, maar ook op de vruchten zelf. Dit was vaak in de vorm van mesbeschadigingen en andere vormen van oogstbeschadigingen, zoals zware kneuzingen.  Dergelijke beschadigingen veroorzaakten in het handelsverkeer rotte vruchten. Het KCB heeft hierop specifiek gerichte inspecties uitgevoerd. De kwaliteit werd beter naarmate de herfst naderde. Aan het einde van het seizoen werd dit helaas weer minder. Bij het schoonsnijden van de gewassen staken kwaliteitsproblemen zoals schapenkoppen en/of bonte vruchten de kop op.

Tomaten
Bij de Nederlandse tomaten kan nog amper gesproken worden over een seizoen, omdat ook in de wintermaanden in Nederland voortreffelijke tomaten worden geteeld. Van cherry tot zeer grove ronde tomaten; de producten gaven tijdens inspecties nauwelijks problemen. De kwaliteit van de Spaanse tomaten was alleszins redelijk, maar nam tegen het  einde van het teeltseizoen af. De vruchten waren aan de rijpe kant, waardoor de houdbaarheid beperkt was. De kwaliteit van de Nederlandse tomaten was in die periode prima, maar werd in de  zomermaanden wisselvalliger. In de herfstmaanden werden de  vruchten doffer en nam ook het aantal beschadigingen toe. De kwaliteit van de nieuwe oogst Spaanse tomaten was in de periode prima; stevige en mooi glanzende vruchten.

Komkommers
Het seizoen van de Nederlandse komkommers begon voorspoedig. De kleur van de komkommers was goed en groener dan in voorgaande  jaren. Het enige gebrek was een voorkomend koustreepje, iets meer  dan is toegestaan in klasse I, maar de komkommers voldeden nog wel aan de Algemene Handelsnorm. Tegen het einde van het voorjaar nam  de kwaliteit af. Vooral vruchten afkomstig van oud gewas waren vaak matig van kleur, of hadden schuur- of sorteerschade. De jonge aanplant die daarop volgde was weer uitstekend van kwaliteit. De  vruchten waren voldoende groen en gebreken kwamen in dit product niet voor. 

Uien
In het seizoen 2015-2016 moesten opnieuw veel partijen Nederlandse uien worden afgekeurd vanwege ernstige gebreken zoals koprot, halsschimmel of wortelschimmel. Deze gebreken blijven een  probleem. De pakstations doen veel moeite om de geïnfecteerde exemplaren uit te sorteren. Dit blijft echter een moeilijke klus, omdat deze gebreken aan de uitleesbanden vaak slecht te herkennen zijn. Aan het einde van het seizoen was er een tekort aan kwalitatief goede  uien. Hierdoor werden ook voor verre bestemmingen zachte en soms  inwendig holle uien verpakt. Het seizoen 2016-2017 startte met een  goed product. Het warme weer had de grond uitgedroogd, waardoor  scherpe kluiten waren ontstaan. Uien die hiermee in aanraking kwamen, beschadigden tijdens de oogst. In toenemende mate worden  door de Nederlandse uiensorteer- en pakstations uien uit de  omringende landen en Frankrijk gesorteerd en verpakt. Deze worden  ok naar verre bestemmingen geëxporteerd. Nederland wordt daardoor  steeds meer een draaischijf van de internationale uienhandel.

Appels
De afzet van appels verloopt al enkele jaren niet naar wens. De afzet verloopt trager dan gewenst en meestal heeft dit gevolgen voor de kwaliteit. De appels bleven langer dan voorzien in de koelcellen staan. De grondkleur van de vruchten was hierdoor opgelopen naar geel. Positief was dat het suikergehalte in de vruchten erg hoog was. De tendens voor de smaak schuift steeds verder op naar zoet. De inwendige kwaliteit was niet altijd even optimaal. Klokhuisrot kwam niet veel voor, maar werd wel met enige regelmaat gesignaleerd. De kwaliteit van de buitenlandse appels gaf een wisselend beeld; aan het  begin van het seizoen kwam kurkstip en lenticelstip voor. Regelmatig werden partijen om deze redenen afgekeurd. Een andere reden voor  veel afkeuringen 29 waren de aanduidingen. Het correct aanbrengen  van de juiste aanduidingen blijkt nog steeds lastig te zijn voor veel verpakkers en exporteurs. Het niet goed aanduiden had vaak  betrekking op het land van oorsprong of de correcte adresgegevens.

Peren 
De afzet van peren naar China is op gang gekomen. De kwaliteit werd  door de exporteurs vrij goed bewaakt, maar toch kwam het voor dat  partijen peren niet meer hardgroen waren op het moment dat deze  werden verzonden. Het resultaat kan zijn dat de peren doorrijpen en  overrijp arriveren. Dit kan op de plaats van bestemming een probleem worden met als gevolg droge of buikzieke vruchten. Het seizoen  2016-2017 startte voorspoedig, de kwaliteit was prima. Dit ondanks  de hete herfst. Wel werd al snel duidelijk dat de Conference peren dit  seizoen een erg gladde schil hebben. Sommige afnemers vinden het  mooi en anderen prefereren wederom bronskleurige vruchten. De Doyenné du Comice was daarentegen weer wel wat meer verruwd.  Gebreken kwamen niet of nauwelijks voor. 

Citrus 
De kwaliteit van de Europese sinaasappels, mandarijnen en citroenen  van het seizoen 2015-2016 was goed; op de vruchten kwamen weinig  tot geen schilgebreken of andere gebreken voor. Dit was het seizoen  dat daarop volgde anders. Vooral Spaanse sinaasappels gaven een  matige kwaliteit te zien. Er heerste krapte op de markt en de  exporteurs verpakten met enige regelmaat in de klasse I ook vruchten  van de klasse II, maar ook vruchten die niet meer indeelbaar waren in  de klasse II. Denk hierbij vooral aan schilschade, beschadigde  vruchten of oleocellosis. Hier werd door de inspecteurs de nodige  aandacht aan geschonken. De kwaliteit van citrus van het zuidelijke halfrond fluctueerde ook dit seizoen weer sterk. Vooral windschade op schil was een veel voorkomende reden om sinaasappels of  mandarijnen af te keuren.

Aardbeien
In de wintermaanden groeit het aandeel Nederlandse aardbeien nog  steeds. Dit gaat ten koste van buitenlandse aardbeien zoals Spaanse,  Italiaanse of Egyptische. Nederlandse glasaardbeien vielen in deze  periode op vanwege het hoge glansniveau en de mooie rode kleur.  Glasaardbeien zijn meestal wat minder donkerrood dan aardbeien uit  Zuid-Europa, maar dit ging niet ten koste van de kwaliteit of de smaak. Zuid-Europese en Egyptische aardbeien waren uitermate stevig en hierdoor goed houdbaar. Op de vruchten kwamen zeer regelmatig  donkere drukplekken voor. Op dit type aardbeien kan dat weinig kwaad,  omdat het drogestof gehalte hoog is. Voor de Nederlandse  aardbei geldt dit niet; Dit in tegenstelling tot bij de Nederlandse  aardbei dit is bij telers en plukkers gelukkig bekend. Drukplekken  werden maar weinig aangetroffen. De kwaliteit van de Nederlandse  glas- en vollegrondsaardbeien was overwegend goed. Soms speelde  het weer parten; veel regen of te hoge temperaturen betekende minder  kwaliteit, maar hierop werd door de telers goed ingespeeld, waardoor  de kwaliteit op een acceptabel niveau bleef. 

Vijgen 

In 2015 moesten vele partijen vijgen vanwege te veel vervuiling worden afgekeurd. Met de exporteurs werd een traject ingezet om te komen tot schone vijgen. Dit werd goed opgepakt, vooral gezien het feit dat in 2016 nog zelden te sterk vervuilde vijgen werden aangetroffen.  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer