Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2017 09:12 

Samenwerkingsverbanden wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek landbouw- en visserijbeleid


Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 2° ;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2016;
Gelet op advies 60.786/3 van de Raad van State, gegeven op 30 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;
2° decreet van 28 juni 2013: het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw;
4° samenwerkingsverband: twee of meer natuurlijke of rechtspersonen die, ongeacht de juridische vorm van hun samenwerking, het engagement aangaan om samen aan wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te doen in de sectoren, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het decreet van 28 juni 2013.
Art. 2. Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.
HOOFDSTUK 2. - Erkenning
Art. 3. Om als samenwerkingsverband erkend te worden, dienen de deelnemers aan het samenwerkingsverband een erkenningsaanvraag in bij de bevoegde entiteit.
De bevoegde entiteit onderzoekt de erkenningsaanvraag.
De minister erkent het samenwerkingsverband als het aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° er is een schriftelijke overeenkomst die minstens de volgende elementen bevat:
a) engagement van de deelnemers aan het samenwerkingsverband;
b) missie en doelstellingen van het samenwerkingsverband;
c) taken van het samenwerkingsverband;
d) organisatorische afspraken binnen het samenwerkingsverband;
2° het samenwerkingsverband heeft volgende doelstellingen:
a) de coördinatie of uitvoering van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek of technologische innovatie;
b) het bieden van antwoorden op sociaal-economische of milieu-uitdagingen;
c) internationale focus;
3° het samenwerkingsverband is in Vlaanderen aantoonbaar representatief of regionaal gespreid en beschikt over voldoende expertise;
4° het samenwerkingsverband toont aan doeltreffend te functioneren.
Art. 4. Het erkende samenwerkingsverband bezorgt de bevoegde entiteit minstens om de twee jaar een beknopt activiteitenverslag.
Het erkende samenwerkingsverband informeert de bevoegde entiteit onmiddellijk van een wijziging van de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 5, derde lid, 1°.
Art. 5. De minister kan de erkenning van het samenwerkingsverband schorsen of opheffen als uit de tweejaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 6, eerste lid, of uit een tussentijdse rapportage blijkt dat niet meer aan een van de voorwaarden, vermeld in artikel 5, is voldaan.
De minister zal de erkenning opheffen op verzoek van het samenwerkingsverband.
HOOFDSTUK 3. - Gevolgen van de erkenning
Art. 6. De erkenning op basis van dit besluit, geeft geen aanleiding tot subsidiëring door het Vlaams Gewest.
HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling
Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 februari 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer