Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 16:34 

Frankrijk heeft een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in Département du Nord


Frankrijk heeft deze donderdag een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in de gemeente Estourmel (Département du Nord) op ongeveer 40 km van de grens met de provincie Henegouwen.

Aangezien de vector van blauwtong momenteel niet actief is, heeft het FAVV besloten om in België nog geen beperkingsgebied af te bakenen. Dit zal pas gebeuren indien er nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert nabij onze grens.

Een beperkingsgebied betekent dat herkauwers een dergelijk gebied pas mogen verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd of getest zijn geweest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.

Ter herinnering, vaccinatie is het enige doeltreffende middel om herkauwers te beschermen tegen een besmetting met blauwtong.

VACCINATIE TEGEN BLAUWTONG IN 2017
Herinnering aan de informatie die werd meegegeven in de newsletter van 18 januari:

De Minister van Landbouw Willy Borsus heeft groen licht gegeven om de huidige voorraad vaccin aan te vullen.

Het Sanitair Fonds stelt dus voldoende vaccins ter beschikking om in 2017 de vaccinatie van onze hele veestapel tegen blauwtong serotype 8 (FCO8) uit te voeren.

Het FAVV raadt vaccinatie sterk aan omdat de dreiging vanuit Frankrijk er zeker niet minder op geworden is. Het risico bestaat immers nog altijd dat het virus ook bij ons opduikt en zal het hoogst zijn op het einde van de lente of tijdens deze zomer.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting. Het dier zal ook, eens er beperkingsgebieden in België moeten afgebakend worden omdat er besmettingen bij ons of vlakbij onze grens opduiken, vanuit zo’n beperkingsgebied verhandeld kunnen worden naar ziektevrij gebied. Deze verplaatsingsmogelijkheid zal er niet zijn voor een dier dat niet gevaccineerd is of waarvan de vaccinatie niet gecertificeerd is door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd!

Wie wil vaccineren, moet zeker niet op dat moment wachten, maar de vaccinatie in de komende weken uitvoeren op het moment dat alle dieren nog op stal staan. Op die manier kan de vaccinatie worden uitgevoerd onder de beste omstandigheden.
De vaccinatie beschermt het dier voor minstens één jaar. Dieren die deze winter gevaccineerd worden, zullen dus gedurende het volledige beweidingsseizoen beschermd zijn wanneer de knijten die het virus verspreiden actief zijn.

De modaliteiten van de vaccinatiecampagne zijn dezelfde als in 2016. Het Sanitair Fonds stelt het vaccin nog steeds gratister beschikking. Een veehouder die zijn dieren wil vaccineren, moet zijn dierenarts aanspreken. Deze kan de benodigde vaccins putten uit de voorraad die hij nog ter beschikking heeft of nieuw vaccin bestellen via zijn gebruikelijke groothandelaar-verdeler. De toediening van het vaccin mag niet gedelegeerd worden aan de veehouder, de dierenarts moet de vaccinatie zelf uitvoeren.

Na elke toediening van vaccin, dient de dierenarts de toegediende doses in Sanitel (via Veeportaal) te registreren. Deze registratie is absoluut noodzakelijk, niet alleen om het gebruik van het ter beschikking gestelde vaccin te rechtvaardigen, maar ook om de voorraad die in België nog beschikbaar is en de bij de fabrikant aan te kopen hoeveelheden correct te kunnen inschatten. Daarbij moet een goed evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het beschikken over een voldoende grote voorraad en anderzijds een zo klein mogelijk verlies van vaccin doordat doses niet kunnen opgebruikt worden voor het verstrijken van de vervaldatum. Het FAVV gaat daarom bij het valideren van nieuwe bestellingen steeds na of een dierenarts de reeds geleverde doses correct heeft gebruikt en geregistreerd. Aangezien er een voldoende grote voorraad aan vaccin is om elke bestelling binnen de 5 werkdagen af te werken, is het niet meer nodig dat een dierenarts zelf een grote voorraad vaccin aanlegt.
Het FAVV zal daarom enkel een nieuwe bestelling goedkeuren, indien de dierenarts meer dan 80% van de reeds geleverde doses al toegediend en geregistreerd heeft!
Het FAVV voert ook controles uit bij de dierenartsen.

Indien de doses die werden toegediend in 2016 nog niet geregistreerd zijn, dan de dierenarts dit nog altijd doen in Sanitel. Het is nog niet te laat!
In geval van problemen of vragen, kunt u steeds terecht op het adres vaccin@favv.be!

Ondertussen is ook de winterscreening op onze rundveehouderijen gestart. Daarbij worden voor blauwtong telkens 10 dieren van 500 niet-gevaccineerde bedrijven (op basis van de geregistreerde gegevens) bemonsterd om de situatie voor BTV8 in ons land correct te kunnen inschatten.
Het is belangrijk dat de dierenarts enkel niet-gevaccineerde dieren uit de twee juiste leeftijdsgroepen (12 tot 24 maanden en 24 tot 60 maanden) bemonstert.
Als er aangekochte dieren in de te bemonsteren groep zitten, is het dus goed uitkijken dat deze niet gevaccineerd werden voor de aankoop!
Indien de dieren die geselecteerd zijn in deze bedrijven al gevaccineerd werden en dit niet werd gerapporteerd in Sanitel, dan dient de dierenarts de registratie van de vaccinatiegegevens in orde te brengen en dit te melden aan vaccin@favv.be. De monsterneming voor blauwtong dient dan niet te gebeuren.  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer