Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 16:01 

'Programmatische Aanpak Stikstof, Inrichtingsnota, herstructurering ‘oranje’ bedrijven'


Conceptnota op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Habitat- en de Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese lidstaat de noodzakelijke maatregelen moet nemen om de beschermde soorten en habitats op zijn grondgebied duurzaam in stand te houden. In uitvoering van deze richtlijnen heeft de Vlaamse Regering eind april 2014 aanwijzingsbesluiten goedgekeurd met instandhoudingsdoelen en zijn deze opgenomen in het Natura 2000-programma. 

De Europese regels bepalen dat activiteiten die een belangrijke negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de Europese natuurdoelen, geen vergunning meer kunnen krijgen, tenzij de negatieve effecten worden verminderd. 

Om te vermijden dat de vergunningverlening vastloopt, werkt de Vlaamse overheid verder aan een aanpak van de stikstofproblematiek, waarbij de stikstofemissie in de volgende jaren stapsgewijs zal verminderen. De Vlaamse Regering heeft eind november 2016 beslist om voor de groep van landbouwbedrijven die 5% of meer (maar minder dan 50%) bijdragen aan de kritische depositiewaarde van een habitat die zich binnen een habitatrichtlijngebied bevindt, een inrichtingsnota op te maken. 

In uitvoering van hogergenoemde beslissing keurt de Vlaamse Regering nu die inrichtingsnota goed. De bevoegde minister moet voorstellen bezorgen met de nodige regelgevende initiatieven om de inzet van de herstructureringsinstrumenten juridisch te verankeren.

 


  Nieuwsflash
 
CBOT: granen onder lichte druk de week uitLees meer
 
 
Beursnotering staat vast op initiatiefloze varkensmarktLees meer
 
 
Uur in de schuurLees meer
 
 
Uitdagingen bij de vleetLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer