Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 13:25 

Onderzoek en vervolgopleiding over prijsrisicomanagement


Ondersteund door de provincie Nederlands-Limburg, de LLTB en in samenwerking met onderzoeksbureau Geelen Consultancy vindt dit jaar de vervolgopleiding Risicomanagement definitief doorgang. Voor iedere sector wordt een aangepast instrumentarium ontwikkeld welke agrarische ondernemers direct kunnen toepassen voor hun bedrijf.

De rol van Geelen Consultancy is dat deze de deelnemende boeren en tuinders continue gaat monitoren over hun kennis op het gebied van prijsrisicomanagement. Op basis hiervan worden de cursusdagen nog beter afgestemd op de kennis en de behoeften van de deelnemers.

De enorme schommelingen in prijzen van grondstoffen en landbouwproducten heeft de voorbije jaren een grote, vaak negatieve, impact gehad op de stabiliteit van de bedrijfsresultaten van agrarische ondernemers. Steeds minder boeren en telers weten het hoofd boven water te houden en velen zien een gezonde bedrijfsopvolging gevaar lopen. Weldoordacht risicomanagement kan bij deze problematiek uitkomst bieden, aldus Prof. Dr. ir Joost Pennings, hoogleraar aan Maastricht University, Wageningen University, de University of Illinois en tevens LLTB-akkerbouwer.

Hiervoor is een nieuw kennisinstituut opgericht, het Commodity Risk Management Expertise Centre (CORMEC), dat in 2016 voor een kopgroep van veertig Limburgse boeren en tuinders een reeks van vijf risicomanagement bijeenkomsten heeft georganiseerd in het Landbouwhuis in Roermond. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van risicomanagement strategieën samen met de betrokkenen, zodat men deze gericht binnen het bedrijf kan gebruiken om de fluctuaties in de winst te verminderen. Hierdoor dalen de kapitaalkosten significant en kan de ondernemer ruimte creëren voor ontwikkeling en innovatie.

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers geeft aan prijsrisico’s nog niet af te dekken als men producten in- en/of verkoopt. Uit de cursusevaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de materie direct kan toepassen binnen de eigen bedrijfsvoering, zo is het doorlichten van individuele kost- en opbrengstposten een bijzonder krachtig instrument om potentieel risico af te dekken. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat de informatie die verankerd is in deze markten – samen met een slim gebruik van deze informatie – de fluctuaties in de opbrengsten kan reduceren. Een overgrote meerderheid (90 procent) heeft dan ook aangegeven een vervolgtraject per sector (fruit, intensieve veehouderij, melkvee, akkerbouw, glas- en tuinbouw) te wensen.

Tijdens de bijeenkomsten worden behaalde marge en reductie van het risico gemeten en verbeterd door middel van samen te ontwikkelen nieuwe strategieën en instrumenten. Concreet zullen drie effecten meetbaar zijn:

  • Beter risicomanagement (meetinstrumenten beschikbaar/te ontwikkelen, ook zichtbaar in bedrijfsresultaat);
  • Verlagen kapitaalkosten, creatie van ruimte voor innovatie en
  • Verkrijgen betere marge.

Participatiekosten voor de opleiding (7 halve dagdelen) is vastgelegd op 175 euro p.p. (excl. btw). Onderstaand kunt u de geplande cursusdata voor uw sector vinden. Voor de melkveehouderij- en akkerbouwsector volgen data in de loop van 2017. Agrarische ondernemers kunnen zich voor alle opleidingen opgeven door een e-mail te sturen naar info@cormec.eu onder vermelding van uw NAW-gegevens en LLTB-lidnummer. Het aantal beschikbare plaatsen per traject is beperkt.

Sector Data Tijdstip
Intensieve veehouderij 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 en 5/5   9u30 - 12u30
Groenten (glas / vollegrondsteelt) 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6   9u30 - 12u30
Fruit 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6  13u30 - 16u30
Melkveehouderij Najaar 2017. Specifieke data volgen in de loop van dit jaar.   n.t.b.
Akkerbouw Najaar 2017. Specifieke data volgen in de loop van dit jaar.   n.t.b.  Nieuwsflash
 
CBOT: granen onder lichte druk de week uitLees meer
 
 
Beursnotering staat vast op initiatiefloze varkensmarktLees meer
 
 
Snoeiwerken aan de Damse vaart volgende weekLees meer
 
 
Belangrijkste handelspartner van Duitsland in 2016 was ChinaLees meer
 
 
Tekort in de sociale zekerheid is drie keer groter dan gedachtLees meer
 
 
Voorraad gele zaaiuien iets lager dan vorig seizoenLees meer
 
 
Aanstelling van een nieuwe directeur communicatie bij het FAVV. Lees meer
 
 
Halle en het Agentschap voor Natuur en Bos zoeken vrijwilligers voor HallerbosLees meer
 
 
Melkproductie januari in ons land hogerLees meer
 
 
Kinderen proeven eigen groenten in MuizenLees meer
 
 
Aprilcontract termijnmarkt aardappelen beneden de € 20Lees meer
 
 
Uitbraak paardenziekte droes ’geen reden tot paniek’Lees meer
 
 
Uur in de schuurLees meer
 
 
SERV: vervanging ledenLees meer
 
 
Sterker statuut voor 840 personeelsleden Centra voor BasiseducatieLees meer
 
 
CPE-bacteriën gevonden in varkenvleesLees meer
 
 
Duivenbeurs Fugare zet in op gezondheid en internationalisatieLees meer
 
 
Consumentenvertrouwen neemt aanzienlijk toe binnen EULees meer
 
 
Wout&Co jaagt op marktaandeel in ons landLees meer
 
 
USDA meldt kleiner areaal granenLees meer
 
 
20% van ons voedsel gaat verloren door overconsumptie en verspillingLees meer
 
 
Vlaamse overheid met mededeling aan hengstenhouders (update)Lees meer
 
 
Tiense Suiker werpt voorstel telers in de prullemandLees meer
 
 
Aangiften voor Vlaamse fiscale regularisatie start op 6 maartLees meer
 
 
Vissterfte door omgewaaide mestsilo in NederlandLees meer
 
 
Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensectorLees meer
 
 
Meststof Groen Fosfaat breed beschikbaar voor de praktijkLees meer
 
 
Nederlandse schade na storm onder € 10 miljoenLees meer
 
 
"Verkeerde" kleur geeft onnodig voedselverliesLees meer
 
 
’Paardenziekte droes vastgesteld in Nederlands Limburg’Lees meer
 
 
Nederlandse Kamer wil koeien verplicht de weide inLees meer
 
 
Suikerbietenprijs CSV COVAS 2016/2017 bedraagt € 40,83 per tonLees meer
 
 
Uitdagingen bij de vleetLees meer
 
 
Overzicht gevolgen storm op donderdagLees meer
 
 
Le Sanglier des Ardennes toch aan Marc Coucke verkochtLees meer
 
 
Phytofar steunt resolutie van het EP die oproept tot snellere toegang gewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Maïsvariëteit ‘Millesim’ populairst in 2017 bij onze noorderburenLees meer
 
 
Tong blijft belangrijkste visLees meer
 
 
BASF ziet opnieuw groei in 2017Lees meer
 
 
Belgapomnotering zakt tot € 210 voor Bintje, Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Toekomst EU op tafelLees meer
 
 
Vlees is schietschijf van antivleeslobbyLees meer
 
 
Voor wie nog granen dient te verkopen weinig hoopgevende berichtenLees meer
 
 
Van storm naar voorjaarsbuienLees meer
 
 
Recordproductie aan windenergieLees meer
 
 
KMI op zoek naar saboteur van buienradarLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Griekse claim van € 100 miljoen voor HeinekenLees meer
 
 
Nederlandse Kamer sluit af met gescheperde schaapskuddesLees meer
 
 
Soja noteert lager in ChicagoLees meer
 
 
11e editie van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering Lees meer
 
 
Ook vleessector lijdt onder framing en fake newsLees meer
 
 
Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer