Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 12:21 

Eindspurt naar MAP5


Op het einde van het jaar moet Vlaanderen haar MAP-huiswerk inleveren aan meester Europa. Aan de hand van het resultaat zal de meester oordelen of en waar de Vlaamse agrariër nog een tandje moet bijsteken in MAP 6. We weten nu al dat we de einddoelstelling in MAP 5 van maximum 5 % MAP-meetpuntenoverschrijding niet kunnen halen. Die 5 % was van bij de aanvang een utopie, dat weet iedereen met gezond verstand, ook de regelgever.

Het wordt dit jaar dus de kunst om nog juister, nog meer afgewogen te bemesten dan voorheen en toch ervoor te zorgen dat het gewas er niet onder lijdt, want dat is het laatste wat we willen. De normen zijn wat ze zijn en de resultaten van diverse onderzoeksprojecten zijn duidelijk. Een verdere daling van de normen is teelttechnisch en economisch niet te verantwoorden. 

Momenteel komen we uit op een kleine 20 % van de meetpunten die nog niet goed zijn. Dit zou verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat onze boeren nog steeds te weinig inspanningen leveren, maar niets is minder waar. Zolang we geconfronteerd worden met meetpunten die gevoed worden met nitraatrijk grondwater, zolang ook uitzonderlijke weersin(ac)cidenten niet uitgesloten kunnen worden, blijven we met een te hoog aantal slechte meetpunten. Het aandeel van die categorieën is goed voor 10 % van de meetpunten. Onze Vlaamse Overheid en de milieubeweging moet beseffen dat het strengste MAP van Europa én het dichtste landbouwmeetpunten-netwerk zich bij ons bevindt. Wij hebben de indruk dat we de proefkonijnen zijn van Europa, waarbij de ongelijke benadering van de Europese nitraatrichtlijn ten opzichte van andere lidstaten ons nu reeds parten speelt en zorgt voor een ongelijk speelveld. 

Voor het laatste jaar van MAP 5 zet de Mestbank haar laatste troeven in en dat zullen we geweten hebben. Niet alleen verwachten we extra controles en verscherpt toezicht, vooral de focusbedrijven worden geviseerd. Zij zullen de augustusbemesting met drijfmest mogen vergeten en een bedrijfsevaluatie zal uitmaken of ze de status focusbedrijf verliezen dan wel nog een categorie stijgen. Dit wordt dé grote bezorgdheid in de groentestreken, waar ze met veel risicoteelten zitten en waar de gevraagde gewaskwaliteit juist extra bemesting vergt. De Mestbank heeft samen met andere actoren de MAP-man in het leven geroepen om de alertheid bij onze boeren op te wekken. Hij heeft ons wekelijks vergezeld in de vakbladen en zal dit ook dit jaar blijven doen. 

Toch blijven we met heel wat frustraties binnen het huidig mestbeleid zitten. Het zijn die zaken die niet juist zitten in het huidige MAP en waar dringend moet aan gesleuteld worden, ten laatste in het volgende MAP 6, zodat landbouwers het gevoel hebben dat het MAP een correct en rechtvaardig instrument is. Momenteel is dit lang niet het geval: Boeren die het goed doen zijn toch focusbedrijf zijn. Pluimveebedrijven die al hun mest verwerken krijgen toch een mestverwerkingsboete. Vleesveehouders worden geconfronteerd met niet realistische waarden. Fosforarme bodems moeten gesaneerd worden. Akkerbouwers ontvangen dunne mest voor rijke mest. Een kleine administratieve vergetelheid van de boer leidt tot grote pijnlijke gevolgen. Pietluttigheden zonder milieu-impact worden behandeld als zware milieudelicten, enz. 

Laten we dus samen gaan voor een correct en rechtvaardig mestbeleid waar de boeren op een eerlijke en proportionele manier worden behandeld en dat rekening houdt met de economische en agronomische mogelijkheden van de Vlaamse landbouw. 

Hendrik Vandamme Voorzitter ABS  Nieuwsflash
 
CBOT: granen onder lichte druk de week uitLees meer
 
 
Beursnotering staat vast op initiatiefloze varkensmarktLees meer
 
 
Uur in de schuurLees meer
 
 
Uitdagingen bij de vleetLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer