Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 12:21 

Eindspurt naar MAP5


Op het einde van het jaar moet Vlaanderen haar MAP-huiswerk inleveren aan meester Europa. Aan de hand van het resultaat zal de meester oordelen of en waar de Vlaamse agrariër nog een tandje moet bijsteken in MAP 6. We weten nu al dat we de einddoelstelling in MAP 5 van maximum 5 % MAP-meetpuntenoverschrijding niet kunnen halen. Die 5 % was van bij de aanvang een utopie, dat weet iedereen met gezond verstand, ook de regelgever.

Het wordt dit jaar dus de kunst om nog juister, nog meer afgewogen te bemesten dan voorheen en toch ervoor te zorgen dat het gewas er niet onder lijdt, want dat is het laatste wat we willen. De normen zijn wat ze zijn en de resultaten van diverse onderzoeksprojecten zijn duidelijk. Een verdere daling van de normen is teelttechnisch en economisch niet te verantwoorden. 

Momenteel komen we uit op een kleine 20 % van de meetpunten die nog niet goed zijn. Dit zou verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat onze boeren nog steeds te weinig inspanningen leveren, maar niets is minder waar. Zolang we geconfronteerd worden met meetpunten die gevoed worden met nitraatrijk grondwater, zolang ook uitzonderlijke weersin(ac)cidenten niet uitgesloten kunnen worden, blijven we met een te hoog aantal slechte meetpunten. Het aandeel van die categorieën is goed voor 10 % van de meetpunten. Onze Vlaamse Overheid en de milieubeweging moet beseffen dat het strengste MAP van Europa én het dichtste landbouwmeetpunten-netwerk zich bij ons bevindt. Wij hebben de indruk dat we de proefkonijnen zijn van Europa, waarbij de ongelijke benadering van de Europese nitraatrichtlijn ten opzichte van andere lidstaten ons nu reeds parten speelt en zorgt voor een ongelijk speelveld. 

Voor het laatste jaar van MAP 5 zet de Mestbank haar laatste troeven in en dat zullen we geweten hebben. Niet alleen verwachten we extra controles en verscherpt toezicht, vooral de focusbedrijven worden geviseerd. Zij zullen de augustusbemesting met drijfmest mogen vergeten en een bedrijfsevaluatie zal uitmaken of ze de status focusbedrijf verliezen dan wel nog een categorie stijgen. Dit wordt dé grote bezorgdheid in de groentestreken, waar ze met veel risicoteelten zitten en waar de gevraagde gewaskwaliteit juist extra bemesting vergt. De Mestbank heeft samen met andere actoren de MAP-man in het leven geroepen om de alertheid bij onze boeren op te wekken. Hij heeft ons wekelijks vergezeld in de vakbladen en zal dit ook dit jaar blijven doen. 

Toch blijven we met heel wat frustraties binnen het huidig mestbeleid zitten. Het zijn die zaken die niet juist zitten in het huidige MAP en waar dringend moet aan gesleuteld worden, ten laatste in het volgende MAP 6, zodat landbouwers het gevoel hebben dat het MAP een correct en rechtvaardig instrument is. Momenteel is dit lang niet het geval: Boeren die het goed doen zijn toch focusbedrijf zijn. Pluimveebedrijven die al hun mest verwerken krijgen toch een mestverwerkingsboete. Vleesveehouders worden geconfronteerd met niet realistische waarden. Fosforarme bodems moeten gesaneerd worden. Akkerbouwers ontvangen dunne mest voor rijke mest. Een kleine administratieve vergetelheid van de boer leidt tot grote pijnlijke gevolgen. Pietluttigheden zonder milieu-impact worden behandeld als zware milieudelicten, enz. 

Laten we dus samen gaan voor een correct en rechtvaardig mestbeleid waar de boeren op een eerlijke en proportionele manier worden behandeld en dat rekening houdt met de economische en agronomische mogelijkheden van de Vlaamse landbouw. 

Hendrik Vandamme Voorzitter ABS  Nieuwsflash
 
ĎOudeí jenever kan nieuwe gin wordenLees meer
 
 
Jamaica wil veel minder Iers pootgoedLees meer
 
 
Kalmthoutse Heide zorgt voor verzekering voortbestaan van Nederlands natuurgebied De Groote MeerLees meer
 
 
Aprilcontract aardappelen stijgt met het kleinste verschilLees meer
 
 
Verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle-overheden in de slachterijenLees meer
 
 
IJsselmeervissers zitten klemLees meer
 
 
In Canada dit seizoen de eerste GGO-aardappelen Lees meer
 
 
Uw vinger aan de pols met John Deere Field ConnectLees meer
 
 
ĎBiggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staat het daarmee?Lees meer
 
 
FrieslandCampina houdt melkprijs voor april onveranderdLees meer
 
 
Essent importeert groen gas uit EngelandLees meer
 
 
Areaal Sweet Palermo verdubbeld bij BelOrta Lees meer
 
 
Tweede Paasdag open dag bij telers AHLees meer
 
 
EU akkoord met fusie Dow Chemical en branchegenoot DuPontLees meer
 
 
Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij 3 wilde vogelsLees meer
 
 
Aldi dicht bij Belgische webshopLees meer
 
 
12 maand per jaar eetbare bloemen uit IsraŽlLees meer
 
 
Ecocheques: "Behoud systeem, mits drastische vereenvoudiging en kostensanering"Lees meer
 
 
Import eieren en eiproducten uit OekraÔneLees meer
 
 
Aanvragen SDE voor monomestvergisting zonder locatie van de projecten mogelijk in NederlandLees meer
 
 
Hageland: fruitproductie en -areaal Lees meer
 
 
Inteelt veruit meest genoemde zorg op het gebied van fokkerijLees meer
 
 
Hervorming Biosector binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)Lees meer
 
 
31 vrachtwagens in beslag genomen in West-VlaanderenLees meer
 
 
Resultaten onderzoek houdbaarheidsdata in relatie tot voedselverspilling bij consumentenLees meer
 
 
Mogelijkheden voor aanpassing plannen tijdens de procedure bij windturbineprojecteLees meer
 
 
Onderzoeksrapport & Controles bij pelsdierhouderijLees meer
 
 
"Belgische/Nederlandse petitie om sluiting slachterij Tielt"Lees meer
 
 
Nederlandse varkenshouders niet te spreken over beelden uit BelgiŽLees meer
 
 
Opvolging G30- en X-100-top bij varkensLees meer
 
 
Aantal boerenlandvogels over Nederland in 50 jaar met 60% teruggelopen, aantal ganzen vertienvoudigdLees meer
 
 
Inplanting windmolensLees meer
 
 
Geen toezicht FAVV op dodingen in slachthuis TieltLees meer
 
 
Veranderingen per 1 april 2017Lees meer
 
 
Hageland: wijnproductie en -areaalLees meer
 
 
Cycloon in AustraliŽLees meer
 
 
Klantentevredenheidsmeting ILVOLees meer
 
 
Maffia aanhoudend actief op Aalsmeerse bloemenveilingLees meer
 
 
Controles dierenwelzijn in slachthuizenLees meer
 
 
Donald Trump gaat decreet tekenen over energieLees meer
 
 
Tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee Lees meer
 
 
Nederlandse A50 dicht wegens gekantelde truck met kippenLees meer
 
 
Zwarte horeca nog lang niet witLees meer
 
 
Trekvogels verhongeren en bloesems kunnen kapotvriezen door abnormaal vroege mooie weerLees meer
 
 
Tielts slachthuis bewaakt met hondenLees meer
 
 
Op naar de zon bij 20įLees meer
 
 
Schistosomiase bij Belgische toeristen in Zuid-AfrikaLees meer
 
 
"20 grootste Europese banken boeken massaal winst in belastingparadijzen"Lees meer
 
 
Beursweek in teken van brexitLees meer
 
 
Verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden controle-overheden in Belgische slachthuizen Lees meer
 
 
"Grootwarenhuizen blijven onder de radar aangaande varkensslachthuizen"Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer