Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 03:43 

ABS ondertekent mee het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren


Op een bijeenkomst met diverse sociale partners, die de werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de Land- en Tuinbouwsector en Groenvoorzieners, werd samen met de federale ministers Kris Peeters en Willy Borsus en federaal staatssecretaris Philippe De Backer, een Plan voor Eerlijke Concurrentie ondertekend.

Met dit plan wordt in eerste instantie betracht om sociale fraude aan de bron te voorkomen. Het terugdringen van sociale fraude is een win-win-win situatie, en dit voor werkgevers, werknemers en overheid. Het Algemeen Boerensyndicaat is sterk overtuigd van de meerwaarde van dit Plan voor alle betrokkenen, en dit ook voor de familiale land- en tuinbouwbedrijven.
De sectoren van de land- en tuinbouw en de groenvoorzieners  zijn belangrijke economische sectoren. In het jaar 2014 werden er in de groene sectoren, naast heel wat zelfstandigen en tijdelijke werknemers, 19.800 reguliere werknemers tewerkgesteld, waarvan bijna 10.000 in de Land- en Tuinbouw.

Daarnaast waren er 480 seizoenswerknemers tewerkgesteld in de landbouwsector en ruim 50.000 seizoenwerknemers in de productiesectoren van de tuinbouw (bloemisterij, boomkwekerij, fruitteelt, groenteteelt, witloofteelt en champignonteelt ). Deze sectoren zijn arbeidsintensief, doen vaak beroep op buitenlandse arbeidskrachten en dus is de bestrijding van de sociale fraude en sociale dumping een voortdurende opdracht.
De eerste betrachting is steeds om sociale fraude aan de bron te voorkomen in plaats van ze achteraf te moeten opsporen en sanctioneren. Om de sociale fraude aan de bron te stoppen is er nood aan een grotere rechtszekerheid en modernisering, bijvoorbeeld door de specifiek op de sector van toepassing zijnde wetgeving te verduidelijken en te uniformiseren waar mogelijk.

Het terugdringen van sociale fraude is een voordeel voor zowel werkgevers, werknemers als overheid. De werkgevers ondervinden minder oneerlijke concurrentie, de rechten van de werknemers worden gevrijwaard en de overheid misloopt geen inkomsten.

Met de diverse maatregelen op het vlak van preventie, detectie, handhaving, sanctionering en administratieve eenvoud kan de sociale fraude verder een halt toegeroepen worden en kan er zo meer zuurstof gegeven worden aan de sector. Een voorbeeld hiervan is dat de tijdelijke verblijfsduur van momenteel 90 dagen (wat nu door veel lokale besturen wordt toegekend) op een administratief eenvoudige wijze kan verlengd worden in geval van seizoensarbeid.

Het Algemeen Boerensyndicaat is tevreden met Plan voor Eerlijke Concurrentie en de aanzet die hiermee gegeven wordt tot bijsturing van de bestaande regelgeving bij gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector (Paritaire Comité’s 44 en 145).
We erkennen en bevestigen dat er nood is aan de aanpassing van bestaande regelgeving.

Anderzijds moeten nieuwe tewerkstellingsvormen opportuniteiten kunnen bieden om flexibel te kunnen inspelen op een plotse behoefte aan extra arbeidskrachten.
De bestaande mogelijkheid tot het inzetten van gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw is goed, maar een nog flexibeler systeem van gelegenheidsarbeid zou wenselijk zijn om onverwachte piekmomenten te kunnen opvangen.

We stellen vast sommige land- en tuinbouwers gebukt gaan onder een grote werkdruk en de stap naar vreemde arbeidskrachten niet zetten omwille van o.a. de taalbarrière (Pools, Roemeens, Bulgaars, Hindi, Pakistaans, …), ondanks opleidingen voor de werkgevers, en omwille van de drempel om met mensen van vreemde origine te werken. Dat laatste hoeft geen drempel te zijn, maar toch blijft dat bij velen effectief zo. De vraag naar extra mankracht kan echt pieken en daar zou volgens het ABS nog flexibeler moeten kunnen op ingespeeld worden. De flexi-job in de horeca kan hierbij als goed voorbeeld dienen.
De inzet via flexi-werknemers heeft een onmiskenbaar voordeel op het vlak van verloning voor de werknemer (brutoloon is nettoloon) en op het vlak van de wegvallende huisvestingsverplichting, met al zijn strenge normen en bijhorende kosten.

De flexi-job wordt immers ingevuld door lokale mensen die naast hun reguliere job (minimum 4/5 vaste arbeidsovereenkomst elders) een legaal extraatje willen bijverdienen. De flexi-werknemer heeft door zijn herkomst uit de nabije omgeving ook geen behoefte aan huisvesting die door de werkgever moet voorzien worden en die aan de werkgever bovendien ook behoorlijk wat geld kost.
Door het werken met flexi-job biedt je de werkgever de mogelijkheid om met mensen te werken die hij kent, die de regio kennen, die de taal van de werkgever spreken, die geen nood hebben aan huisvesting bij de werkgever en die uiteindelijk ook niet extra belast worden op de onder het flexi-job systeem gepresteerde arbeid.  Nieuwsflash
 
CBOT: granen onder lichte druk de week uitLees meer
 
 
Beursnotering staat vast op initiatiefloze varkensmarktLees meer
 
 
Uur in de schuurLees meer
 
 
Uitdagingen bij de vleetLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer