Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 apr 2018 05:46 

Studiedagen, vergaderingen en demo's


Naar gewoonte brengen we elke dag een overzicht van de agrarische & voedingsagenda. We beperken ons tot de belangrijkste agendapunten en hebben de mogelijkheid om uw voorstellen op te nemen in de agenda.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen/graslandbeheer

Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Kleine herkauwers en het Praktijkcentrum Rundvee organiseren drie studieavonden over het oordeelkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en goed graslandbeheer. De studievonden vinden telkens plaats van 19.15 tot 22.30 uur, op onderstaande data en locaties:

Dinsdag 24 april: Thomas More campus Geel, Kleinhoefstraat 4, Geel

Land- en tuinbouwers moeten at enkele jaren de principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. Voor het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen is bovendien een fytolicentie vereist. Dit is zelfs nodig bij lokaal gebruik voor het bestrijden van distels. In het eerste luik van de studieavond worden de houders van kleine herkauwers en rundvee geïnformeerd over veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het tweede luik gaat over goed graslandbeheer ter voorkoming van onkruiden. Via allerhande maatregelen kan het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen beperkt of overbodig worden. Gratis deelname.

Inschrijven verplicht via www.vlaanderen.be > Landbouw> Agenda.

24/04/2018
Ondernemersgroep goede bodemzorg en toepassing van niet-kerende bodembewerking
Vind je goede bodemzorg belangrijk? En wens je te weten hoe het met jouw perceel of de percelen in jouw buurt gesteld is? Samen met landbouwadviseur Stefan Muijtjens gaan we het veld op, steken we de spade in de grond en leren we wat je kunt doen om je bodemkwaliteit te optimaliseren.
Praktisch:
• Datum en locatie: Dinsdag 24 april 2018, regio Kleine Kemmelbeek, Heuvelland-Ieper
• Contactpersoon: Annelies Pollentier, annelies.pollentier@inagro.be, 051 27 33 83
• Gratis deelname. Inschrijven is noodzakelijk. Stuur hiervoor een mailtje naar annelies.pollentier@inagro.be
• Meer info via www.inagro.be/agenda

Infoavond ‘Agrifood 4.0: aan de slag met innovatie’
Smart Digital Farming is geen science fiction. Data kunnen u als land- en tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te maken. In het kader van het ‘jaar van de data in de landbouw’ organiseren het Innovatieve Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming, KBC, Inagro, Innovatiesteunpunt, Flanders’ Food, ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een infoavond rond ‘AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie’. Collega-landbouwers, erfbetreders en praktijkcentra wisselen ervaringen uit over concrete, haalbare innovaties op het veld en in de stal.
U bent van harte welkom op donderdag 26 april in Salons Mantovani in Oudenaarde vanaf 19.30 uur. Schrijf u vandaag nog in op de site van Innovatiesteunpunt.

08/05/18 - Biomethaan! Wat met het drogen van mijn digestaat?
Wanneer biogasinstallaties de klassieke WKK-motor vervangen door een opwaarderingsinstallatie voor biomethaan of ervoor kiezen een rechtstreeks biogasleiding aan te leggen, beschikken ze niet langer over de restwarmte van de WKK-motor. Heel wat installaties gebruiken deze restwarmte voor het indrogen van digestaat en het op temperatuur houden van de vergister. Deze lesavond gaat dieper in op alternatieve bronnen van restwarmte voor het indrogen van digestaat. Dankzij alternatieve bronnen van restwarmte kunnen nieuwe en bestaande biogasinstallaties uitkijken naar nieuwe bedrijfsmodellen. Info en inschrijven.

 

 

 


  Nieuwsflash
 
We gebruiken nog steeds pesticiden in de tuinLees meer
 
 
EFSA gaat RIVM-model gebruiken bij berekening gezondheidsrisicoís mengsels gewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Worst van Norenca teruggeroepenLees meer
 
 
New Holland levert opnieuw toonaangevende prestaties in het oogsten van druivenLees meer
 
 
Wereldconferentie op ILVO biedt duidelijkheid over patenten op planten Lees meer
 
 
Flanders' FOOD ondertekent clusterpact op kabinet BourgeoisLees meer
 
 
Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 Lees meer
 
 
Retributies rassenlijsten teeltmateriaal Lees meer
 
 
Meer fruit maar minder groenten thuis geconsumeerd in 2017Lees meer
 
 
Thuisverbruik van vleeswaren in BelgiŽ in 2017Lees meer
 
 
23.869.925 geslachte dieren in februari 2018Lees meer
 
 
Biologisch voedsel: Europarlement verscherpt EU-regels Lees meer
 
 
Klimaatexperts ILVO lanceren website en wijzen op potentieel van agrarische klimaatbuffers Lees meer
 
 
Over het welbevinden in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Nederlandse voorstel om op verpakkingen 'ten minste houdbaar tot' af te schaffenLees meer
 
 
Groepsaankoop van plantgoed bij lokale kwekers door regionale landschappen Lees meer
 
 
Teruggevorderde EU-landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Eerlijke prijsvorming van land- en tuinbouwproducten voor de producenten en de rol van de veilingenLees meer
 
 
Wijziging van retributies en bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2019Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer