Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 dec 2017 02:19 

Studiedagen, vergaderingen en demo's


Naar gewoonte brengen we elke dag een overzicht van de agrarische & voedingsagenda. We beperken ons tot de belangrijkste agendapunten en hebben de mogelijkheid om uw voorstellen op te nemen in de agenda.

PROGRAMMA:

Rundvee
Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid organiseert de studienamiddagen 'Rundveehouderij actueer met  als thema's:
> Arbeidsefficiëntie: de schaalgrootte van onze land- en tuinbouwbedrijven neemt toe, maar het aantal beschikbare arbeidskrachten op de bedrijven daalt.
Een efficiëntere arbeidsorganisatie is nodig. Een interessante methode is lean management. De principes en de benadering ervan op rundveebedrijven worden toegelicht.
> IBR- en BVD-bestrijding: we staan voor een nieuwe, belangrijke fase van het bestrijdlnqsproqrarnrna. De nieuwe maatregelen - die een serieuze verstrenging betekenen - treden vanaf 1 januari in voege en zullen toegelicht worden op de studiedag.
> Registratie van antibioticagebruik: de sectorpartners hebben zich in 2014 geëngageerd om het antibioticagebruik te halveren tegen 2020. Een beter inzicht op het antibioticagebruik is aangewezen.
Vanaf 1 januari start de verplichte registratie van antibioticagebruik op IKM-gecertificeerde melkveebedrijven.
De studienamiddag"en vinden plaats oponderstaande data en locaties, telkens van 13.15 tot 16.30 uur:
> Donderdag 14 december: Zaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde.
Gratis deelname.
Inschrijven via voorlichting alv@vlaanderen.be met vermelding van 'rundvee' en de datum van de studienamiddag.
Info bij Ivan Ryckaert via 050 24 77 12 of ivan.ryckaert@lv.vlaanderen.be [melkvee) of bij Laurence Hubrecht via 09 276 2844 of Laurence.hubrechtf@lvvlaanderen.be
Info via www.vlaanderen.be/landbouw/onderdag 30 november 2017

Infovergadering voor paardenhouders
Op 12 december te Beervelde, op 13 december te Roeselare en op 21 december te Diest, telkens om 19u15. Inhoud: duurzaam beheer paardenweides en nieuwste ontwikkelingen in de bouwwetgeving. geldig
voor fytolicentie, niet-licentiehouders zijn ook welkom. Inschrijven en info op
www.nacvzw.be/nl/evenementen of op 0498/91.44.21 

Maandag 18 december 2017 

Inspiratienamiddag pocketvergisting
-
In Inagro, Ieperseweg 87 te Rumbeke-Beitem. Tijdens deze inspiratienamiddag krijg je mleer zicht op höe een pocketvergister werkt en ook op hoe het proces werkt. Inschiijven is noodzakelijk via www.inagro.be/inschrijven. Meer info op jan.leenknegt@inagro.be of op 051/27.33.91 

Vleesveecongres

De land- en tuinbouwsector is in volle evolutie, ingegeven door wereldvraagstukken zoals klimaatopwarming, toenemende wereldbevolking, uitputtende hulpbronnen... Ook nieuwe trends in het voedingspatroon dwingen de professionele vleesveehouder mee te evolueren. Met het nieuwe GLB in 2020 en de vrijhandelsakkoorden CETA, TTIP en Mercosur in het vooruitzicht staat de vleesveehouder voor nieuwe uitdagingen. 
Het vleesveecongres vindt plaats op onderstaande data en locaties, telkens in twee dagdelen [van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 16.30 uurl:
> Dinsdag 19 december: Salons Mantovani, Doorn 1, Oudenaarde;
> Woensdag 20 december: GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, . Lummen.
Deelnameprijs: 15 euro, ter plaatse te betalen via bancontact.
Inschrijven voor 13 december via www.-vleesveecongres.be.
Info bij Laurence Hubrecht via 09 276 28 44 of laurence.hubrecht@vlaanderen.be.

Renée

   Nieuwsflash
 
Tarweprijs blijft dalenLees meer
 
 
Fiscale regularisatie: nog slechts enkele dagen aan het tarief van 2017Lees meer
 
 
PDPO III - Projectsteun voor innovatiesLees meer
 
 
PDPO III - Overnamesteun voor jonge landbouwersLees meer
 
 
Land- en tuinbouw krijgen volgend jaar sociale controleLees meer
 
 
“Overstromingsgebied moest hier al gerealiseerd zijn”Lees meer
 
 
Mogen baby's kolen eten?Lees meer
 
 
Regen en ontoegankelijke veldenLees meer
 
 
Steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproductenLees meer
 
 
Termijnnoteringen granen stijgendLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Uitleg over de hervormde zoogkoeienpremieLees meer
 
 
Over de krijtlijnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Fiche van de aanbevolen variëteiten door het KBIVB in 2018Lees meer
 
 
EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat) in land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Inhaalbeweging voor de landbouwers in 2017 Lees meer